DanmarkC TV

Home FREDERICIA Naturparkråd peger på nye oplevelser i Naturpark Lillebælt
Naturparkråd peger på nye oplevelser i Naturpark Lillebælt

Naturparkråd peger på nye oplevelser i Naturpark Lillebælt

0

Naturpark Lillebælt har for alvor trukket i arbejdstøjet og er nu i gang med at forbedre formidlingen og oplevelserne i Lillebælt

Det sker gennem nogle helt konkrete projekter, som naturparkrådet har været med til at pege på.

Naturpark Lillebælt er skabt af Fredericia, Kolding og Middelfart Kommuner og en række frivillige organisationer. Herunder er født et såkaldt Naturparkråd, som skal rådgive naturparken. Ud fra naturparkrådets anbefalinger har Naturpark Lillebælt udvalgt nogle projekter, som naturparken kan være med til at formidle og bygge ovenpå.

Johannes Lundsfryd fra Naturparkrådet fortæller:

”Det primære formål med Naturpark Lillebælt er at styrke naturen, forbedre tilgængeligheden og øge formidlingen af naturen, både i- og under overfladen i Lillebælt. Derfor har vi anbefalet en indsats ifm. en række planlagte projekter, hvor naturparken kan hjælpe med formidling. Bl.a. peger vi på de nye stenrev til dykkere ved den gamle bro i Middelfart og ny grejbank og formidlingscenter på Trelde Næs. Alle steder skal vi bidrage til formidling og opsamling af viden, så naturperlerne bliver tilgængelige for så mange som muligt – og så vi hele tiden lærer af hinanden.”

Ny grejbank og formidlingscenter på Trelde Næs

I en tidligere savværksbygning på Trelde Næs har Fredericia Kommune indrettet en grejbank og formidlingscenter. Her er det muligt for skovgæster, skoleklasser og institutioner at låne forskelligt udstyr til at udforske naturen i skoven og ved vandet. Det er krabbestænger, net, forstørrelsesglas, bakker og lignende. ”Grejbanken er en del af et nyt informationscenter”, fortæller naturvejleder Bjarne Christensen. ”Her vil vi fortælle om det særlige plante- og dyreliv, geologien og skrænterne, som man kan opleve på Trelde Næs.” Centeret blev indviet ved Skovens Dag 2014, og der arbejdes løbende på forbedringer – bl.a. i samarbejde med turistinformationen og lokale foreninger.

Karsten Enggard fra Danmarks Naturfredningsforening har besøgt centret:

”Sammen med et barnebarn på 9 havde vi nogle rigtig gode timer på Trelde Næs, hvor vi brugte Grejbanken. Skattejagt med Geocatching havde ingen af os prøvet før; men det er rigtigt sjovt. Lidt trang til opdagelse og udforskning er der vel i os alle. Vi fandt fire skatte, før vi gik i gang med krabbefiskeri. Lige inden frokosttid åbnede himlen sine sluser, så den sidste oplevelse var, at se vejen ned til Grejbanken blive til en vandstrøm, hvor der svømmede frøer. En fin oplevelse.”

I vinterhalvåret er der adgang til formidlingscenteret i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Fra 1. marts er grejbanken med aktiviteter tilgængelig. Naturpark Lillebælt vil sammen med Fredericia Kommune og lokale foreninger forbedre formidlingen i området og på centeret og udvide grejbankens indhold, som skal komme både borgere og turister i området til gode.

Stenrev i Lillbælt

Middelfart Kommune er i gang med at etablere to nye stenrev i Lillebælt. Lillebælt er i forvejen noget af verdens smukkeste dykkervand, og med de nye stenrev bliver der masser at se på for både med snorkel og med flasker. Formålet er at styrke formidlingen af vandets dyre- og planteliv og at give dykkere fra både ind- og udland nye og spændende oplevelser.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling og

havbiolog, kredsformand i Friluftsrådet og medlem af naturparkrådet Søren Larsen, som er idémanden bag de to nye rev.

Allan Buch, der repræsenterer Danmarks Fiskeriforening i Naturrådet fortæller:

”Fra fiskerierhvervets side er vi rigtig glade for, at stenrevene bliver etableret også til glæde for både lystfiskerne og dykkere. Vi mener, at det er vigtigt, at der bliver gjort en målrettet indsats for at etablere de tidligere stenrev i Lillebælt igen. For os er det af væsentlig betydning, at fremtidige stenrev placeres så naturligt som muligt, hvor de gamle stenrev lå før i tiden.”

Formidlingsmæssigt vil oplevelsen og forståelsen af stenrev som naturtype som både snorkel- og flaskedykker samlet være optimal. Det er her Naturpark Lillebælt vil gå ind og bidrage til projektet, ved at understøtte formidlingen gennem aktiviteter, arrangementer og skiltning. Naturpark Lillebælt arbejder blandt andet på et åbent arrangement d. 23. maj, hvor deltagerne igennem aktiviteter kan opleve, at Lillebælt gemmer på unikke naturværdier samt rekreative udfordringsmuligheder for hele familien.

 

Grejbank

Naturpark Lillebælt er kvalitetsstemplet af Danske Naturparker

Naturpark Lillebælt blev i maj 2014 optaget som pilotpark i Danske Naturparker. Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Mærkningsordningen Danske Naturparker åbnede i sommeren 2013 og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Titlen pilotpark dækker over, at naturparken opfylder 7 ud af 10 kriterier, der stilles til fuldgyldige naturparkmedlemmer. Når alle kriterier opfyldes, bliver naturparken fuldgyldigt medlem og vil få titlen Dansk Naturpark, som er et kvalitetsstempel fra Friluftsrådet, der sikrer en særlig standard i naturparkerne. Nogle af de kriterier, som naturparken arbejder på at opfylde, er blandt andet, at naturparken skal indgå i kommuneplanen og have en naturparkplan for at blive fuldgyldigt medlem, hvilket Naturpark Lillebælt arbejder på. I arbejdet med naturparkplanen og kommuneplanstillægget vil borgere og andre med interesse få mulighed for at komme med deres meninger og bidrag. Det er særlig vigtigt for naturparken med disse indspark, da naturparken er baseret på frivillighed.

Om Naturparkrådet

Naturparkrådet består af flere frivillige foreninger, erhvervsorganisationer samt de tre kommuner (Fredericia, Kolding og Middelfart), der står bag naturparken. Naturparkrådet har ved de sidste møder drøftet, hvilke indsatser de ønsker, at Naturpark Lillebælt skal tage fat i. Fælles for ønskerne er, at de konkrete projekter skal give værdi for borgere og gæster.

Naturparkrådet bidrager løbende til projekterne med rådgivning og vejledning og ideer til videreudvikling. På det sidste naturparkrådsmøde, blev det f.eks. drøftet, hvordan naturparken kan inddrage frivillige foreninger og personer i de forskellige projekter.