FREDERICIA

Naturpark Lillebælt: Sådan bruges knap 30 milioner kroner

Af Steen Knudsen & Mads Wiig Ehmsen

DanmarkC TV skrev i går om bevillingen til Museumsgaarden Kringminde – idag kan vi fortælle mere om de enkelte projekter

Det er ikke småting, der i den kommende tid vil blive brugt penge på. I går kunne DanmarkC TV fortælle om nogle af de helt store projekter, men nu er de mange spændende projekter offentliggjort.

Udover de 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så lægger kommunerne og eksterne fonde 66 mio. kr. i projektet.

Naturpark Lillebælt
John Nyborg (A) bestyrelsesmedlem i Naturpark Lillebælt, udtalte i går til DanmarkC TV:
Vi har søgt pengene, og er glade for at have modtaget så mange penge. Overordnet set skal de bruges til regenerativ turisme. Turister kan hjælpe med at få naturen til at vokse ved aktiv deltagelse ved eksempelvis udplantning af ålegræs og områder med shelters.
Vi skal også arbejde endnu tættere med vores partnere og samarbejdspartnere. Vi skal heller ikke kun tænke lokalt, men nationalt og endnu mere på at blive en marin naturpark. En naturpark hvor turister kan opleve den rigtige natur. Det er en balance hvor naturen ikke skal ødelægges, og opleves i den oprindelige form.

Sådan skal tilsagnet på 29,3 mio. kr. fordeles

 • 5 mio. kr. til udvikling af Middelfart Marina til et multifunktionelt mødested og et endnu mere attraktivt hotspot i Naturpark Lillebælt
 • 5 mio. kr. til Museumsgaarden Kringsminde, der skal gøre stedet til et attraktivt kultur- og naturformidlingscenter.
  Udvikling af Kringsminde som nyt hot-spot i naturparken. Muligheden for formidling af naturparken – inden for givne rammer – på Kringsminde, undersøges.
  Mål: Formidling af natur og kulturhistorie
  År: 2023-27
  Ansvarlig: Fredericia Kommune
 • 5 mio. kr. til Skamlingsbanken, hvor der skal etableres en tidevandsbro “Havplatformen Verdens Ende” og en udkigsplatform “Trætoppen”, så hele Skamlingsbanken bindes sammen med Lillebælt
 • 1,9 mio. kr. til flydende formidlingsplatform, som deles mellem de tre kommuner
  Bælt i Balance – flydende oplevelses-/formidlingspram Livet under overfladen i Lillebælt er svært tilgængeligt for de fleste. Derfor ønsker Naturpark Lillebælt at designe en oplevelses- og formidlingspram. På prammen åbner vi Lillebælts verden så den bliver tilgængelig og nærværende for alle. Der kan være lån af VR-briller, Vild Mad fra Lillebælt og akvarie.
  Prammen skal fungere som en platform der ligger på kanten mellem land og vand. Prammen skal være stedet, hvor mennesker og Lillebælt mødes hele året og være et fortællerum ved kysten om havet.
  Prammen skal kunne trækkes rundt med slæbebåd til de forskellige havne i naturparken og binde kysterne sammen.
  Der etableres en platform i hver af de tre havne.
  Mål: Den flydende pram skal være naturparkens centrum, stedet hvor alle de gode historier, oplevelser på og i Lillebælt, den nyeste viden og forskning samles og for midles videre. Her skal være muligheder for events, kurser, selvstudier, oplevelser og fælleskaber.
  År: 2025
  Ansvarlig: Naturpark Lillebælt
 • 3 mio. kr. til nye faciliteter som opholdssteder, bænke, toiletter fx ved Lillebæltsstien i Middelfart, Løverodde i Kolding og Snoghøjgård Parken i Fredericia
  Nyt hotspot ved Snoghøjgaardparken. Forbedring af friluftsmuligheder i form af stier, shelters,
  bro til fiskemulighed og ophold ved kysten. Forbedring af naturen fx oprensning af sø. Formidling af den unikke kulturhistorien i tæt samarbejde med Scenekunsthøjskolen Snoghøj.
  Mål: At Snoghøjgaardparken fremstår som et ”hotspot” i Naturpark Lillebælt – med særligt fokus på naturoplevelser kombineret med kulturhistorien tilknyttethøjskolen og søen.
  År: 2023-2027
  Ansvarlig: Fredericia Kommune
 • 1,2 mio. kr. til wayfinding, skilte, formidling
 • 1,9 mio. kr. til projektledelse
 • 0,1 mio. kr. revision og evaluering
 • 6,2 mio. kr. til uforudsete udgifter.