FREDERICIA

Naturpark Lillebælt fylder år

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Den femårige fødselsdag blev afholdt i Kanalbyen

Der er en helt særlig grund til, at de har valgt at holde fødselsdagen i Kanalbyen. Der var nemlig her, at de tidligere på året satte fiskebørnehaver i vandet.

Gennem hele sommeren har de haft en masse frivillige til at lave målinger på forsøget, så forskere kan undersøge, og om fiskebørnehaverne gør en forskel for fiskebestanden.

Da vandtemperaturen er faldet til omkring fem grader, er der ikke meget at se med deres undervandskamera. Det skyldes, at fiskene søger mod dybere vand, så temperaturene er mere stabile.

Gennem de sidste fem år har Naturpark Lillebælt arbejdet for at forbedre forholdene i vandet i Lillebælt. Deres største opgave er ifølge dem selv at formilde deres arbejde til borgerne i området. Derfor arbejder de på at få en formidlingsplatform op at køre, så de kan fortælle om livet i Lillebælt.

Du kan se flotte undervandsbilleder og høre mere om projekterne i indslaget på lørdag den 17. december.

Naturpark Lillebælt fejrede 5års fødselsdag i kanalbyen. Foto: DanmarkC TV