FREDERICIA

Naturlegeplads ved Østerstrand godkendt på møde i Teknisk Udvalg

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

3 placeringer var i spil ved Østerstrand i Fredericia, man har nu besluttet sig for hvilken.

Ideén ved denne placering tæt på den nye grejbank, og ved toiletfaciliteter er at få børnehaver, daginstutioner mm. trukket ud i naturen og gøre stedet til et mindre naturcenter. ‘Naturcenter Lundingsvej’ ligesom man har Naturcenteret Trelde næs, hvor man ligeledes kan låne forskelligt udstyr til hjælp i formidlingen af viden om nærområdets natur og dyreliv.

Forundersøgelserne havde sat fokus på udfordringerne ved placeringen af en ny legeplads på et politisk udpeget område. Der var tre forskellige muligheder i spil, og hver af dem præsenterede forskellige udfordringer og muligheder.

Den første placering: Er nedenfor voldfoden ved Kongens Port. Men denne placering ville kræve en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen på grund af fredningsstatussen. Det ville desuden også modarbejde det igangværende projekt, hvor der arbejdes på at frigøre voldfoden for at give et frit udsyn til voldanlægget.

Den anden placering: Er ved Lundingsvej på et område, der allerede er udlagt til rekreative formål og er i forbindelse med en nyrenoveret toiletbygning og en grejbank. Placeringen giver mulighed for at formidle Lillebælt og havmiljøet samtidig med, at det allerede udlagte rekreative område kan udnyttes.

Den tredje placering: Er ved Surf klubben, Hyby Fælled, men der kunne blive udfordringer med strandbeskyttelseslinjen, som håndhæves meget restriktivt. Det er muligt at søge dispensation, men det tager typisk 4-6 måneder at behandle en ansøgning.

Placeringen for den nye naturlegeplads ved Østerstrand. Illustration: Fredericia Kommune

Ifølge forvaltningen er den mest oplagte placering nummer to, som vil skabe synergi i området med den eksisterende toiletbygning og nyoprettede grejbank. Placeringen vil være i et område, hvor mange mennesker færdes, og hvor både daginstitutioner og øvrige borgere har nem adgang.

Teknisk Udvalgs medlemmer godkendte på udvalgsmødet d. 24. april, forvaltningens anbefaling om at placere den nye naturlegeplads ved Lundingsvej, på arealet ved siden af den nye ‘Grejbank’ som også indeholder en toiletbygning, og arbejdet kan nu sættes igang.

Christian Bro (A) formand for Teknisk Udvalg, fortalte i marts under et besøg i studiet hos DanmarkC TV om de nye projekter på vej i løbet af året, hvor denne nye naturlegeplads ved Østerstrand indgik, nu er det endeligt besluttet hvor at naturlegepladsen skal placeres: