FREDERICIA

Mystik opklaret: General Rye blev skudt til hest

Museerne i Fredericia er nu kommet en hel del nærmere mystiken, omkring General Ryes død

Afklaring af omstændighederne ved Generalmajor Olaf Ryes død under Udfaldet fra Fredericia, den 6. juli 1849.

Dagene efter Udfaldet fra Fredericia, og i virkeligheden frem til i dag, har det været lidt af et mysterium, hvad der egentlig skete med Olaf Rye, da han faldt på slagmarken. Hvor blev han eksempelvis ramt på kroppen af skud, og af hvor mange skud? Der har simpelthen manglet en obduktionsrapport, som i sig selv har givet næring til mange spekulationer og konspirationsteorier.

Det er lykkedes Museerne i Fredericia at finde utrykte aktstykker, der rent faktisk omtaler en obduktion af liget, og fra obducenten selv, korpsstabslægen professor Jacob Christian Bendz.

Den 15. juli 1849 indberetter Bendz et lille skriv om, hvad obduktionsrapporten har konkluderet, da han allerede på det tidspunkt i forskellige sammenhænge er stødt på verserende oplysninger.

Bendz konklusion er, at Olaf Rye, til hest, først blev ramt af kuglen fra et geværskud (rund kugle) i det tykke af låret og herefter et skud gennem pungen ind i underlivet, som sandsynligvis er gået gennem blæren og har knust bækkenbenenes forening. Herefter er han faldet af hesten og kort efter forblødt. Bendz oplyser, at der strømmer en stor mængde blod ud af såret i pungen ved tryk på underlivet.

Andre øjenvidneskildringer om Ryes sår, eksempelvis tobakshandler Bønnelyckes ligsyn af Rye liggende lit de parade på Latinskolen, hvor han ser det dræbende skudhul midt i Ryes bryst, kan dermed aflives.

For at skabe klarhed omkring Ryes endeligt på slagmarken kommanderede brigadekommandør Oberst Irminger efter slaget auditøren ved 11. Linie Infanteribataillon, Sekondløjtnant Martin Anton Monrad, ud på en ekspedition med henblik på at indsamle oplysninger fra soldater, der havde set Olaf Rye falde på slagmarken, eller været i kontakt med den efterfølgende bjærgning af liget. Ekspeditionen havde givet sparsomme og divergerende udsagn, men vi kender til de fleste øjenvidneskildringer, som blev nedfældet med begivenheden i frisk erindring. Aktstykkerne blev efterfølgende overdraget til Oberst Charles Beck, der havde været stabschef for Generalmajor Rye i 5. Brigade. Disse aktstykker afleverede han imidlertid først i 1876 tre år efter sin afskedigelse.

Der er altså stadigvæk en vis historisk tåge omkring, hvor Generalmajor Rye præcist faldt på slagmarken.

Sikkert er det imidlertid, at han blev skudt ned fra sin hest og hurtigt forblødte, hvor han faldt.