Home Kultur Museerne i Fredericia og Sigurds Danmarkshistorie
Museerne i Fredericia og Sigurds Danmarkshistorie

Museerne i Fredericia og Sigurds Danmarkshistorie

0

Museerne i Fredericia og Sigurds Danmarkshistorie

Sigurd Barrett, Skoletjenesten ved Museerne i Fredericia og historielærerforeningen FALIHOS laver nyt undervisningsmateriale, som skal gøre skoleelever klogere på Danmarkshistorien fra istiden til i dag

I oktober 2016 lancerede Sigurd Barretts sit store projekt ”Sigurds Danmarkshistorie”, der blandt andet består af to bøger, CD, brætspil og tablet-spil. Nu udgiver Forlaget Klim et omfattende undervisningsmateriale til Danmarkshistorien, som Skoletjenesten ved Museerne i Fredericia har bidraget til. Kulturformidler Rasmus Welling fra Museerne i Fredericia har både været historisk konsulent og medforfatter på undervisningsmaterialet, og derudover har museet bidraget med historiske fotos.

 

”Samarbejdet giver os en rigtig god mulighed for at gøre opmærksom på Fredericias fantastiske historie, som kommer til at være en del af et landsdækkende undervisningsmateriale både i form af fotos og tekst”, siger Lars Ejby, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Kommune.

 

Med til at skabe historie

Undervisningsmateriale består af en elevbog og lærervejledning til historieundervisning i 3.-4. klasse. Materialet dækker de nye kompetencemål for historiefaget og tager eleverne alvorligt som aktive medskabere af historien. Sigurds fortællinger om Danmarkshistorien bruges som en fortællende indgang til elevernes forforståelse og motivation.
Materialet indeholder en selvstændig aktivitetsbog med 42 kreative aktiviteter, som børnene selv kan lave – hjemme eller i SFO, klub eller andet. Materialet er udviklet i samarbejde med FALIHOS, som er foreningen af lærere i historie og samfundsfag og skrevet af Dennis Hornhave Jacobsen og Rasmus Welling.

 

Reception med præsentation

Den 2. december kl. 16-18 præsenteres materialet ved en receptionen for pressen og inviterede gæster i de flotte historiske rammer i Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1 i Fredericia. Sigurd Barrett og undervisningsmaterialets forfattere vil være til stede.

 

Læs mere om Sigurds Danmarkshistorie: http://www.sigurdsdanmarkshistorie.dk/