Politik

Mon der kommer friplejehjem i Fredericia?

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Med den kommende ældrelov vil regeringen gøre det nemmere for private virksomheder at oprette friplejehjem

Det er to forbedrede muligheder for private virksomheder: Den årlige kvote for friplejehjem forhøjes fra 225 til 300, og der gives mulighed for at få 100 % statsgaranterede lån til etablering af friplejehjem.

Det kreditforeningslån private virksomheder i øjeblikket kan få til at oprette friplejehjem er i øjeblikket på 75 %. Nu forhøjes ifølge regeringens forslag til 100 % og gøres statsgaranteret. 

”Det handler i bund og grund om at sikre, at du ikke bliver fanget i en situation, hvor dem, der skal give dig et lån, ikke tør gøre det, fordi vi befinder os i en økonomisk vanskelig situation, eller fordi det er i landdistrikterne, hvor det er sværere at låne penge,” siger Troels Lund Poulsen (V) til Avisendanmark.dk  i dag.

Skulle et friplejehjem der er oprettet med 100 % statsgaranterede lån gå konkurs, vil det være staten der bærer tabet. Samtidig vil det blive sikret at de ejendomme der opføres med statsgaranteret lån ikke efterfølgende videresælges.

Fredericia
Formanden for Senior- og Socialudvalget i Fredericia, Søren Larsen (A), har tidligere meddelt at der på baggrund af en undersøgelse ikke er ikke behov for at opføre plejehjem i de kommende år: “Vi ser ikke et behov for yderligere plejehjemspladser i Fredericia før tidligst om 3-4 år”, har Søren Larsen forklaret.

Nu hvor der er forventes nye finansieringsmuligheder til friplejehjem, udtaler Søren Larsen til DanmarkC TV: “Jeg afventer fortsat at se hele aftalen for friplejehjem, men hilser nye muligheder velkommen, men jeg vil dog foretrække plejehjem hvor kommunen har anvisningsretten,”

“At plejehjemsbeboere har mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser ser også lovende ud, dog er det vigtigt at alle sikres en god grundpakke indeholdende samme plejeniveau som vi kender fra vores plejehjem idag,” lyder det afsluttende om fremtiden fra Søren Larsen.

Regeringen afholder tirsdag den 30. januar et storemøde om ældres velfærd. Det sker i MESSE C i Fredericia.

Kilde: Avisendanmark.dk