Kort Nyt

Mød Socialdemokratiets transportordfører til et fyraftensmøde

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Thomas Jensen (A) vil debattere en række aktuelle og relevante emner inden for transportsektoren

Socialdemokratiet i Fredericia afholder fyraftensmøde med transportordfører Thomas Jensen (A). Det sker på torsdag den 18. januar 2024 kl. 17–18.30, Riddergade 17, hvor Thomas Jensen vil debattere en række aktuelle og relevante emner inden for transportsektoren.

Blandt emner vil være, hvordan vi bedst muligt kan udfase fossile brændstoffer og integrere grønne teknologier så som Power-To-X og grøn brint i Fredericias udvikling.

Arrangementet er åbent for alle interesserede – der kræves ingen forhåndstilmelding.