Politiets døgnrapport

Minister: Redningspersonel skal ikke være utrygge for at miste deres kørekort

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Redningspersonel og politi skal ikke være utrygge for at miste deres kørekort, hvis de er indblandet i et færdselsuheld. Men samtidig er det vigtigt, at der er sanktioner, hvis reglerne ikke overholdes, for reglerne er også til for at beskytte alle de andre mennesker i trafikken. Sådan lyder det fra transportministeren, der fortæller, at han nu vil vurdere, om der er grundlag for at ændre sanktionsreglerne

Transportminister Thomas Danielsen er blevet bedt om at kommentere problemstillingen vedrørende ambulancereddere, politi- og brandfolk, der bliver sigtet for uagtsom kørsel, når deres udrykningskøretøjer er indblandet i et uheld.

”Hvis man som fører af et udrykningskøretøj er indblandet i et færdselsuheld, betyder det ikke, at man automatisk sigtes, tiltales eller straffes for uagtsom kørsel”, understreger ministeren – og fortsætter:

”Ved udrykningskørsel skal føreren sikre sig, at betingelserne for at køre udrykningskørsel er til stede, og at udrykningskørslen er nødvendig. Herudover skal føreren overholde regler om f.eks. brug af udrykningssignaler og bremse tilstrækkeligt ned ved fremkørsel for rødt lys, således som det fremgår af udrykningsbekendtgørelsen. Hvis betingelserne er opfyldt, er det straffrit at overtræde færdselslovens regler, når man kører udrykningskørsel – også selvom man er indblandet i færdselsuheld”.

Kan godt forstå, at det fylder meget
Ministeren oplyser, at hvis der, f.eks. efter et færdselsuheld, måtte være mistanke om, at føreren ikke har overholdt reglerne, kan der være en periode, hvor politi og anklagemyndighed skal undersøge sagens omstændigheder nærmere med henblik på at vurdere, om der skal rejses sigtelse eller tiltale.

”Jeg har modtaget henvendelser, der viser, at der iblandt redningspersonel er en utryghed om potentialet i ikke at have overholdt reglerne tilstrækkeligt. Man er således bekymret for havne i en situation, hvor der er risiko for at få bøde, klip eller sågar få frakendt kørekortet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har at gøre med professionelle mennesker, der er grundigt uddannede til at tage højde for reglerne på området. Men jeg kan samtidig godt forstå, at det fylder meget, at man som følge af sit erhverv dagligt er nødt til at tilsidesætte færdselslovens regler, og at der deri ligger en risiko”, lyder det fra Thomas Danielsen

”Redningspersonel og politi skal ikke være utrygge ved at miste deres kørekort. Samtidig er det vigtigt, at der er sanktioner, hvis reglerne ikke overholdes. Reglerne er også til for at beskytte alle de andre mennesker i trafikken”, fastslår ministeren – og slutter:

”Jeg er aktuelt ved at se nærmere på området, herunder hvilke ulykkesdata der findes, med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at ændre sanktionsreglerne”.

Kilde: beredskabsinfo.dk