FREDERICIA

Milliondonation til tryghed i Syd- og Sønderjylland – også penge til Fredericia

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

TrygFonden uddeler midler for næsten 4,5 millioner kroner til projekter, der forbedrer trygheden i Syd- og Sønderjylland. Blandt modtagerne af disse donationer er flere projekter i Fredericia.

I Fredericia modtager 6 projekter støtte: SIND Fredericia’s “Udflugt for psykisk sårbare” med en donation på 7.136 kr., og Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt (SIPS) i Fredericia’s “Fysisk og mental træning”, som modtager 13.130 kr. Andre modtagere inkluderer Fredericia Sejlklub, Fredericia Motorklub, EUC Lillebælt i Fredericia og Selvhjælp Fredericia-Middelfart, som har modtaget ikke mindre end 634.000 kr. til projektet: “Børn i trivsel 2.0”.

Med ønsket om at fremme et mere trygt Danmark, opfordrer TrygFonden alle, der har en idé til et projekt eller en aktivitet, der kan bidrage til dette formål, om at ansøge om finansiering. I den seneste finansieringsrunde har TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark uddelt 8.250.156 kr., hvoraf de 4.498.036 kr. er tildelt til tryghedsskabende projekter og aktiviteter i Syd- og Sønderjylland.

Selvhjælp Fredericia-Middelfart får 634.000 kr. i støtte til projektet “Børn i trivsel 2.0” Foto: tryghed.dk
SIND Fredericia har modtaget en donation til en udflugt i kategorien “voksne – fællesskaber for alle” til støtte for positive fællesskaber. Foto: tryghed.dk

TrygFonden arbejder for at styrke trygheden blandt alle aldersgrupper i samfundet, inklusive børn og unge, voksne og ældre. Flere projekter og aktiviteter, der er rettet mod børn og unge i Syd- og Sønderjylland, har modtaget støtte, herunder flere fra både Red Barnet og Ungdommens Røde Kors.

Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P.Schmidt (SIPS) har modtaget støtte til fysisk og mental træning under delmålet: “flere gode leveår”. Foto: tryghed.dk

TrygFonden støtter også initiativer, der fremmer tryghed i dagligdagen. Disse projekter omfatter alt fra førstehjælpskurser til donationer til sikkerhedstiltag som redningsveste og hjertestarterskabe. Endelig understøtter TrygFonden projekter, der styrker rammerne for tryghed ved at fremme tillid og deltagelse i civilsamfundet og demokratiet.

Fredericia Motorklub har med hjælp fra Trygfonden været en tur på førstehjælpskursus. Foto: tryghed.dk
EUC Lillebælt har modtaget støtte til udstyr til førstehjælp og brandbekæmpelse. Foto: tryghed.dk
Fredericia Sejlklub har modtaget støtte til sikkerhedsudstyr. Foto: tryghed.dk

TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark består af 15 demokratisk valgte kandidater, der repræsenterer regionen og har indflydelse på, hvor de midler, som TrygFonden uddeler hvert år, skal anvendes.

Næste ansøgningsfrist for TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark er den 1. september 2023. For mere information om, hvordan man ansøger, kan man besøge Tryghed.dk.