FREDERICIA

Midlertidig løsning for Frederiksodde Skoles elever er fundet

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Børne- og Skoleudvalget har på et møde torsdag d. 10. marts truffet beslutning om en midlertidig løsning, der skal afhjælpe pladsproblemer på Frederiksodde Skole

Der har længe været for lidt plads på Frederiksodde Skoles afdeling, der deler matrikel med Ullerup Bæk Skolens afdeling på Nr. Allé. Der har været flere mulige løsninger i spil, men efter god dialog med elever, forældre, medarbejdere og andre involverede, er beslutningen om placeringen nu truffet.

”Jeg er glad for, at vi har stået sammen om at nå frem til denne løsning. Vi politikere kan ikke træffe sådanne beslutninger, før vi har talt med dem, det kommer til at berøre. Forældrene skal føle sig trygge ved løsningen, der kommer til at forbedre både læringsmiljø for eleverne og arbejdsmiljø for medarbejderne, så den generelle trivsel øges. Jeg vil gerne takke eleverne, forældrene og medarbejderne for deres oprigtige interesse i at være med til at finde den bedste løsning, som giver de bedste forudsætninger for godt læringsmiljø og arbejdsmiljø på trods af, at det er en midlertidig løsning,” fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

På et møde i Børne- og Skoleudvalget i januar blev det besluttet at udskyde beslutningen om den endelige placering på den midlertidige løsning for at skabe rum for dialog og inddragelse.

”Det går simpelthen ikke, at vi træffer en så vigtig beslutning, før vi er sikre på, at det er den rigtige beslutning. Så jeg er rigtig glad for, at vi sagde stop, så grundlaget for beslutningen blev bedre. Efter mødet i januar har vi afholdt en række dialogmøder med elever, forældre og medarbejdere, og det har været meget givende,” fortæller Cecilie Roed Schultz, næstformand for Børne- og Skoleudvalget.

På dialogmøderne tog snakken blandt andet udgangspunkt i de elever, der bliver berørt af de kommende forandringer.

”Frederiksodde Skole har en meget særlig elevgruppe, som kræver, at vi tænker os ekstra godt om. Det er elever med særlige behov, og de kan være ekstra sårbare over for forandringer. Vi har lyttet til eleverne, forældrene og medarbejderne, og jeg er overbevist om, at vi i fællesskab er nået frem til den bedst mulige løsning,” fortæller Palle Dahl, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Den midlertidige løsning indebærer, at der placeres et antal pavilloner på grusparkeringspladsen ved Kommunikationsvej. Det betyder, at eleverne ikke rykkes langt væk fra den øvrige del af skolen, og dermed kan de stadig være med i fælles faglige og sociale arrangementer og benytte faglokalerne på Ullerup Bæk Skolen afd. Nr. Allé.

”Vi har naturligvis lyttet til eleverne, forældrene og fagpersonalet i denne sag. Vi er nødt til at tænke over, at vi har med sårbare elevers skolegang og videre uddannelse at gøre. Vi skal sørge for, at løsningen passer bedst muligt ind i elevernes hverdag, både i forhold til transport til og fra skole og de fysiske rammer generelt, så de får de bedste forudsætninger fremadrettet,” fortæller Connie Maybrith Jørgensen, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Hvor lang tid eleverne skal gå i skole i pavillonerne på Kommunikationsvej er uvist. Det er dog samlet set den bedste løsning på problemet her og nu, når man tager højde for bl.a. pædagogik, tidsplan og økonomi.

”Eftersom alle de involverede har peget på Kommunikationsvej som den bedste løsning ud af de muligheder, der var, så var beslutningen ikke så svær at træffe, men det efterlader os med nogle udfordringer, som vi skal have kigget på i den kommende tid. Derfor er det vigtigt at pointere, at vi også arbejder målrettet videre med en permanent, samlet løsning for skolen, og at vi allerede fra starten inddrager alle i den beslutning,” fortæller Pernelle Jensen, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Forvaltningen går efter sommerferien i gang med at kigge på den permanente løsning for Frederiksodde Skole, der ifølge anlægsprogrammet skal stå klar i 2027. Dermed er der god tid til at lave en grundig og inddragende proces og skabe det bedst mulige faglige grundlag for løsningen, der blandt andet skal tage udgangspunkt i en ny Børne- og Ungepolitik, så man finder den bedst mulige fremtidige model for Fredericias specialskoletilbud.