SAMFUND

Middelfart: Undersøgelser efter eventuelle sprængstoffer i fuld gang

Forsvarets sprængstofeksperter er nu i fuld gang med at undersøge Middelfart Rådhus for eventuelle sprængstoffer. Det vil formentlig varer nogle timer, inden alle rum og etager er gennemgået, men en mere præcis varighed er det endnu ikke muligt at oplyse.

Politiet er derfor fortsat massivt til stede i området for at sikre, at ingen uvedkommende af hensyn til deres egen sikkerhed kan komme i nærheden af gerningsstedet. Derfor er der fortsat opsat afspærringer i en radius på 100 meter fra gerningsstedet. 
Udenfor sikkerhedsområdet kan borgerne færdes trygt og sikkert i byen.

Politiet har evakueret beboerne fra omkring 19 adresser i området – de 19 adresser tæller flere lejligheder. Der er omkring 100 beboerne registreret på adresserne. De evakuerede er tilbudt ophold og forplejning i kulturhuset på Kulturøen i Middelfart. 
Fyns Politi har i forbindelse med håndteringen af hændelsen et godt og tæt samarbejde med Middelfart Kommune både omkring håndteringen af selve hændelsen og evakueringen af de  berørte borgere.

Oprettelsen af sikkerhedszonen på 100 meter fra gerningsstedet betyder, at flere veje er spærret for trafik. Den offentlige trafik er ikke berørt, men kører som normalt. 

For et sikre der ikke befinder sig yderligere eksplosive stoffer i bygningen, afventer politiet i øjeblikket, at sprængstofhunde og forsvarets sprængstofeksperter ankommer til stedet. Derefter skal bygningen gennemgås minutiøst for at sikre, at der ikke er risiko for, at der kan opstå en farlig situation.

Der er iværksat en større politimæssig indsats omkring bygningen, som gør, at den formodede gerningsmand er rammet ind af politiet.

Indsatsen vil formentlig komme til at stå på en stor del af dagen. Den massive tilstedeværelse sker af hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed.