Læserdebat

Mere hjælp på plejecentre – mennesket før systemet

Henriette C. Jensen, Titanvænget 13 7000 Fredericia, har startet en debat om plejecentre

En vælger spørger i Fredericia Dagblad: ”Hvordan vil du forhindre nedskæringer på ældreområdet, og sikre nok varme hænder?” 

Det Konservative Folkeparti vil sikre en stabil økonomi, så vi fremover undgår nedskæringer. Vi ønsker at fjerne den usikkerhed hos både de ældre i kommunen, pårørende og hos personalet. Der er brug for ro og tryghed for dem alle. 

Nok varme hænder på ældreområdet sikres ved at sætte ind på flere områder: De frivillige, som i dag tilfører livskvalitet til de ældre skal have gode vilkår. De skal have indflydelse på deres opgaver og nyde deres ”arbejdstid” lige så meget som de ældre nyder godt af deres besøg, cykelture, gåture osv. Jeg tror på at flere borgere i kommunen har lyst og mulighed for at bidrage med deres tid, hvis vilkårene er i orden. 

Derudover ønsker jeg at vi ansætter unge mennesker som ekstra-hjælp på plejecentrene. Snak og hygge på tværs af generationer er sundt for alle. Alle, har de noget at bidrage med, og alle har brug for at føle sig værdsat. Måske kan det også vække de unges interesse for en kommende uddannelse til SOSU-hjælper eller -assistent, og på den måde letter vi også rekrutteringen af det kommende faguddannede personale. 

Til sidst ønsker jeg med inspiration fra lærertrainee-uddannelsen, at vi laver en særlig traineeuddannelse for SOSU-skolen. Her er man sikret et arbejde fra starten af uddannelsen, samtidig med at man læser teorien og debatterer det faglige på skolebænken. Kombinationen af skole og arbejde er rigtig god. Man kommer trygt og godt ind i faget under kyndig vejledning af erfarne folk, man får løn under hele uddannelsen og vi får hurtigt tilført mere personale på plejecentrene. 

Udgangspunktet for alle forslagene er naturligvis at vi sætter mennesket før systemet. Hvis forslaget er godt for både de ældre, pårørende og personalet, så skal systemet tilpasses, så det kan lade sig gøre – vi vil ikke bremses af rigide og firkantede regler, for det handler om borgernes velfærd.  

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv