Home FREDERICIA Mere end 240 tons affald efterladt langs Syddanmarks store veje
Mere end 240 tons affald efterladt langs Syddanmarks store veje

Mere end 240 tons affald efterladt langs Syddanmarks store veje

0

Alt for meget affald ender i vejkanterne rundt om i Danmark, og langs landets store veje bliver mængden af opsamlet affald målt i tons – mange tons. Med en simpel ’tak’ forsøger Vejdirektoratet at få bilisterne til at tænke over deres adfærd.

Vejdirektoratet er ansvarlige for at drive og vedligeholde de danske statsveje og rastepladser, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem.En del af arbejdet er at sikre, at der ikke ligger for meget affald og flyder i grøftekanter og vejrabatter.

En opgave, som vejer tungt i hele landet.

Ja, mere præcis vejer den over 240 tons alene i Syddanmark – for så omfattende er den mængde affald, der blev opsamlet uden for skraldespandene i 2020.

”Der bliver samlet mere end 240 tons affald årligt langs vejene i Syddanmark, og det kan vi gøre bedre. Jeg er overbevist om, at Vejdirektoratets kampagne har været med til at gøre bilister bevidste om, at cigaretskod, madpapir og kaffekopper altså ikke forsvinder af sig selv, når det ryger ud af sideruden.

Det er derimod Vejdirektoratets vejmænd, der sørger for, at vejkanten ikke er fyldt med skrald til skade for natur og dyr. Jeg håber, vi fremover vil opleve, at mere affald ender i skraldespanden og ikke i naturen,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ifølge Formand Daniel Liljeqvist Kjærsgaard fra Forstas, som varetager affaldsopsamlingen i hovedstadsområdet er det ikke kun papiret fra chokoladebaren, der ender i vejkanten:”Vi finder rigtig mange cigaretpakker langs vejene – og så fylder mademballage fra tankstationer og fastfood-restauranter en hel del.

Men vi samler også øldåser op og poser med haveaffald, kummefrysere og computere. Det mærkeligste er dog, når vi finder sexlegetøj, der ligger og flyder i rabatten. Det er ikke det fedeste at skulle samle op,”siger Daniel Liljeqvist Kjærsgaard og tilføjer: ”Et simpelt råd til bilisterne er at have en lille pose liggende i bilen og så bruge posen til at proppe sit affald i”.

Ud over at affaldet er til gene for andre trafikanter, er det også til stor belastning for miljø, dyr- og planteliv. For eksempel er cigaretskod den type affald, der smides allermest af, og ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt i naturen.

Tak for ingenting … i vejkanten

Det er dog ikke kun i region Syddanmark, at bilisterne har for vane at rulle bilvinduet ned og dumpe deres affald i vejkanten. Hvert år opsamler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser. En opgave der årligt koster samfundet mere end 11 millioner kroner.”Mængden af affald, vi opsamler, har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste fem år, og det står særligt slemt til i nærheden af de større byer, hvor trafikintensiteten er højere. Det koster mange penge i renhold – penge der kunne bruges på noget andet, hvis vi alle blev lidt bedre til at rydde op efter os selv,” siger Michael Ebbesen, som er områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.For at komme problemet til livs har Vejdirektoratet siden januar kørt en kampagne under sloganet ’Tak for ingenting … i vejkanten’. En kampagne der skal få danskerne til at tænke over deres adfærd.

”Kampagnen rummer et vigtigt budskab, som vi helt sikkert kommer til at gentage i de kommende år. For vi skal have nedbragt affaldet i vejkanterne, både for trafikanternes, samfundets og miljøets skyld,” siger Michael Ebbesen.

Vejdirektoratets kampagne ‘Tak for ingenting … i vejkanten” – løber til og med påske 2021 og er blandt andet synlig på skilte langs udvalgte tilkørselsramper til motorvejen, på plakater på rastepladser, i radioen samt på bannerannoncer online og outdoor.


.

.