Home Læserdebat Med lov skal land bygges!
Med lov skal land bygges!

Med lov skal land bygges!

0

Tag ikke fejl, -SF ønsker et brud med S-monopolet, vi mener det er skadeligt, når et enkelt parti får for meget magt, – der vindes dog intet ved at skifte S ud med V. SF arbejder for åbenhed og borgerinddragelse – og vi vil arbejde benhårdt for at få et centrum / venstre flertal. En genopretning  af social og velfærdsområderne, koster penge, mange penge! Dem har vi viljen til at finde, men med os bliver det ikke andre udsatte grupper som kommer til at holde for, – heller ikke medborgere af anden etnisk herkomst.

Vi vil have et stop for beslutninger bag lukkede døre. – SF accepterer kun behandling af sager på lukkede møder, når det er lovbestemt. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at SF vil insistere på at lovgivningen og Kommunalfuldmagten skal overholdes! alt andet vil være magtfordrejning og anarki. Det gælder også for den lovbestemte tavshedspligt, det er ikke byrådsmedlemmer der skal “sjusse” med, hvad man behøver at holde tæt med. 

Borgeren skal kunne være tryg ved politikkerne. SF vil genindføre borgernes spørgetid i forbindelse med byrådets møder. – vi ønsker tid og rum til dialogen imellem borgere og lokalpolitikere. Man skal have adgang til at tale sin sag direkte over for byrådets fagudvalg. Direkte dialog inden beslutningerne træffes giver bedre beslutninger.

Høringsfrister skal være på mindst 4 uger. – En høring skal ikke bare overstås, men er et middel til at inddrage borgerne og få forbedre forslag og beslutninger.

Connie Maybrith Jørgensen

Byrådskandidat SF

Havepladsvej 142, Fredericia