Kort Nyt

Massiv vækst får Fredericia Kommune til at opruste 

Flere virksomheder flytter til, og der bliver bygget som aldrig før i Fredericia Kommune. Det giver travlhed hos Plan, Byg og Miljø, som inden længe kan se frem til flere kollegaer

Der skal ansættes flere for at kunne følge med den massive udvikling inden for bolig og erhverv, som Fredericia Kommune oplever i disse år. Plan, Byg og Miljø kan inden længe byde tre nye kollegaer velkommen til.

Plan, Byg og Miljø er den afdeling, hvor blandt andet byggesager ekspederes, og mange af kommunens store udviklingsprojekter lander, og som står højt på den politiske dagsorden. Borgmester Steen Wrist ser det som et nødvendigt skridt at ansætte flere for at matche de høje ambitioner for området og forventninger til serviceniveauet, som de seneste år kun er gået en vej: Opad. 

”Den grønne omstilling og forbrugernes krav til bæredygtighed fylder mere hos virksomhederne end før. Som DK2020 kommune har vi en stor opgave i at understøtte den udvikling. Byrådet har samtidig høje ambitioner for Fredericia, og i disse år investerer vi massivt i større udviklingsprojekter i hele kommunen. Vi har kompetente medarbejdere i afdelingen, som løber stærkt i dag, og hvis vi fortsat skal kunne holde fast i den gode erhvervsservice og være på forkant med den positive udvikling, så skal der ekstra mandskab til, ” siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune. 

Han bakkes op af byrådskollegaen og medlem af Teknisk Udvalg og Klima-, Energi, og Miljøudvalg, Kenny Bruun Olsen, som længe har kæmpet for, at særligt byggesagsområdet fik et løft: 

”Jeg er meget tilfreds med, at vi opjusterer på særligt byggesagsområdet. Det er vejen frem, hvis vi fortsat vil tiltrække erhverv og borgere, der oplever en god service og kortere sagsbehandlingstider. ”

Næstformand i Teknisk Udvalg, Karsten Byrgesen ser også positivt på, at kommunen opjusterer – også for at være på forkant med den grønne vækst, som er et særligt indsatsområde i samarbejde med Business Fredericia.  

”Det kræver en særlig organisation, når større eller udenlandske virksomheder flytter til, og projekterne er komplekse. Man må sige, at afdelingen indtil videre er lykkedes godt med at løse opgaven og blandt andet i samarbejde med Business Fredericia. Hvis den positive udvikling skal fortsætte, så kræver det en kommune, som står klar til at følge med. Og gerne er et par skridt foran og med et multifunktionelt blik – særligt, når vi taler om grøn vækst, som er fremtiden. Det kalder på flere kompetencer og ekstra ressourcer, ” siger Karsten Byrgesen, næstformand i Teknisk Udvalg.

Plan, Byg og Miljø forventer at slå stillinger op i løbet af foråret/sommeren 2022.