Læserdebat

Martin Runager: Dansen om Guldkalven

Martin Runager har startet en debat om et skandalekompleks

Kommentar @ Martin Runager / Spidskandidat for Alternativet Fredericia – KV 2021 / 

ADP-sagen kaldes det nyeste skud på stammen af sager som alle har samme udspring – skandalen omkring Jacob Bjerregaards huskøb, og måske pikante sidespring? 

Faktisk små-kedeligt og ligegyldigt! – Men bestemt ikke lovligt. 

Vi er i Alternativet også ligeglade med hans kones ansættelse i det selskab på underlige udvælgelseskriterier. Ligesom vi heller IKKE rigtigt gider interessere os for de mennesker, som mange stemte på i tillid og god tro. – Stemte på i den tro, at de kunne og ville byen det godt.

Det der interesserer Å’s langt mere er, at der i virkeligheden er tale om et samlet ’Skandale-kompleks’, og en bagved liggende fortælling om et dybt inkompetent byråd og en sammenfiltring med ADP i en hoved-rolle som ’Guldkalv’ og vækst-motor.

Vi har et byråd i Fredericia som mener de kan rydde op efter sig selv. Det var deres erklæring da Skandalen rullede sig ud i vinters – kort efter Nytår, og Borgmesteren blev sendt ud af byen sammen med sin kommunaldirektør.

Men nu er vi her igen!

Og – det ser meget lidt ud som om de faktisk kan rydde op, endsige at de evner og formår at gøre det. 

Af forskellige årsager.

Dels er ’et altid enigt og samarbejdende Byråd’ ikke nødvendigvis et sundt tegn i et lokal-demokrati. 

Flere tager bare mere fejl i større mængde kan man fastslå, og nogen slipper afsted med beslutninger og handlinger som rent ud sagt – ikke ville kunne tåle dagens lys i nogen andensammenhæng. 

Dette sidste faktum gør, at der skal lægges en del røgslør ud og foretages en større politisk brandslukning efterfølgende.

I Fredericia er ilden så blevet til en sand ild-storm, og det lokal-politiske landskab virker så panisk og lammet ved udsigt til egne mulige strafbare ansvarspådragelser i forbindelse med diverse skandaler, at det eneste værktøj der kan hives op af skuffen IGEN – er en Advokat-undersøgelse. 

Atter en hunde-dyr forestilling, besluttet af et Byråd som simpelthen håber at kunne skjule eget ansvar for tilstanden – og dens snart groteske omfang. Det er Danmarkshistorisk udtalte en forsker. 

Aldrig har et Byråd valgt en borgmester, der i den grad har trukket dem ned i en afgrund de ikke kan finde en vej op fra! Og – hvad værre er; de har intet overblik over hvad der gemmer sig i hele skandale komplekset.

Ulykken er dog særdeles demokratisk.

Som Oluf Palme så klart sagde det – i et demokrati får folk dem og det de stemmer på. 

Det udstyrede os i 2017 med et byråd i Fredericia, som havde det fælles træk – at kun en enkelt deri – hr. Bjerregaard, var valgt direkte dertil med sine knapt 10.000 stemmer. 

– Her skal man forstå at et direkte valg til byrådet i Fredericia normalt kræver omkring 1500 stemmer. 

Det magiske tal opnåede mester – Jacob som den eneste – med kæmpe afstand endda. 

Hvorpå han så kort inde i 2021 måtte lide den tort at blive ’bortvist’ af en flok, der var valgt på hans stemmer – men som byrådet havde peget på – og valgt som borgmester.

1Jacob Bjerregaard (A)9.574
2Peder Tind (V)1.451
3Susanne Eilersen (DF)1.295
4Lars Ejby Pedersen (A)666
5Karsten Byrgesen (DF)633
6Cecilie Roed Schultz (Ø)531
7Pernelle Jensen (V)470
8Ole Steen Hansen (A)457
9Christian Jørgensen (V)396
10Kenny Bruun Olsen (V)375
11Marianne Thomsen (SF)371
12Susanne Bjerregaard Mørck (A)348
13Turan Savas (A)342
14Steen Wrist Ørts (A)314
   

Personlige stemmer for de 14 første til Kommunalvalget 2017 – 

Samtlige øvrige fik deres taburetter i forhold til de stemmer han trak hjem til Socialdemokratiet og partier i valgforbund. 

Det satte Socialdemokratiet i den luksuriøse situation, at de styrede Kommunen med absolut flertal. 

Her kunne man indføje, at så havde man måske også et absolut ’ansvar’! 

Men det er snarere magten der er vigtigere end ansvaret der følger med, og det at styre kommunen.

Det gør de endnu! 

Erstatnings-borgmesteren; – Steen Wrist Ørts fik 314 stemmer – den næstmest populære i borgmester-flokken – Lars Ejby fik 666! 

Foreløbigt smækker 4 af 5 partier i byrådet; Socialdemokratiet, Venstre og DF – døren i sammen med parti-overløberen til de såkaldt Nye Borgerlige – hr. Byrgesen. 

Alle stemte – og stemmer stadigt imod, at der kan søges akt-indsigt i ADP. 

Undtagelsen er Cecilie Roed Schultz – Enhedslisten. Som endelig i 11’te time af et syv-årigt medlemskab af byrådet er kommet på bedre tanker. Hun stillede forslaget om at tillade aktindsigt tilbage i juni. – Vi har tigget om det i årevis – har påpeget og dokumenteret at misinformation er forekommet fra ADP. 

Så – ros til Enhedslisten. Lad os få knappet op for Demokratiet – åbenhed er Alternativet.

De herrer Karsten Byrgesen, Christian Jørgensen og Steen WristØrts – hånede sågar fru Roed Schulz, og dermed alle vi andre, der også gerne vil oplyses om – hvad pokker der foregår? 

Hr. Christian Jørgensen sagde direkte, at der var tale om et sensationslystent ’ønske’ om at ’snage’ i hr. Bjerregaards hustrus ansættelse i ADP. 

Hvortil hr. erstatnings-borgmester; Steen Wrist Ørts supplerende mente, at det slet ikke var nødvendigt at kunne kigge ind i ADP. Dels af konkurrencemæssige hensyn men som han videre påstod; – ADP er slet ikke det eneste havne-selskab i Danmark som nægter aktindsigt.

Dette sidste er direkte forkert og en urigtig oplysning. Hvortil dog skal føjes, at man næppe ville kunne søge aktindsigt og oplysninger om personer – heller ikke i tilsvarende selskaber – sådan er det! – Og det er vel OK? 

De generelle personbeskyttelses-regler ved aktindsigt er dermed også en ’lige højre’ til hr. Christian Jørgensens fuldstændigt invalide argument om en ’sensationslyst’ som baggrund for vores ønske om større åbenhed.

Vi som borgere bør kunne spørge til – og søge indsigt i, de økonomiske forhold der vedrører os direkte som skatteydere. Især som medejere af et offentligt selskab. 

Dette er pt. umuligt – hvilket gør det ekstra mærkværdigt, at de 2 medlemmer af både ADP’s bestyrelse og Kommunalbestyrelsen; – hr. Christian Jørgensen og hr. Steen Wrist Ørts således mener, at vi som borgere har det bedst som u-informerede.

Det vil sige; – det mente de indtil i forrige uge!

For – i sidste uge blev de så som kommunalbestyrelsesmedlemmer – atter IGEN enige om, at der etableres en NY milliondyr advokatundersøgelse. – Og at de nu mener noget andet – end det de tidligere mente? Der var dukket 2 år gamle kvitteringer op, som nu nødvendiggjorde at de skiftede mening – IGEN – IGEN.

Her kniber man sig lidt i armen, og tænker; – er der slet ingen voksne tilstede, og har de ingen skam i livet?

Nuvel! De var og er jo som kommunalbestyrelses-medlemmerblevet nægtet indsigt i – hvad den anden bestyrelse de sidder i – sådan lidt groft sat på spidsen – heller ikke ved? 

Eller heller ikke får at vide – for det hele er jo i den skønneste orden – siger formanden for den anden bestyrelse i ADP – hr. Erik Østergaard?

Ja – meget forvirrende, og således er kommunalbestyrelsen nu åbenbart nødt til at reagere med en advokatundersøgelse af alt det ’sensationslystne’ de nok anede – men ikke ved, og ikke må få at vide – af deres og vores eget selskab – ADP. 

Pyha!

Så for ikke at se helt dumme ud med spidshat og det hele. Bliver de nødt til at agere på at Direktøren for ADP – hr. Erik Østergaard, som har sat demokratiet i skammekrogen, og skældt ud. – Dog helt udramatisk, som han selv siger til Dagbladet d. 24. August! 

Forbrug af millioner til rejser og den slags er ikke korruption og er håndteret. 

Tidligere bestyrelsesmedlemmer fra kommunen har været orienteret, og så betoner han faktisk at der er tale om ’postulerede uregelmæssigheder’. 

Der er med andre ord enten ikke fremlagt dokumentation, eller også betragter han de afholdte udgifter som helt efter bogen og legale.

Borgmester Steen Wrist Ørts får 250.000, – kr. om året for sin post i ADP’s bestyrelse, og de knapt 500.000, – kr. som hr. Christian Jørgensen tjener på sine to ADP – bestyrelses-poster, er delt imellem moderselskabet og datterselskabet; – ADP Dry Port hvor han sidder som Bestyrelsesformand. 

Hvis vi var sensationslystne – var det disse ’fede ben’ der faldt os for brystet. 

Men – det er IKKE sensationslysten der driver os – hr. Jørgensen og hr. Wrist! – Blot for at få det på plads, og vi er IKKE misundelige på jeres penge. Dem kan i som alle andre være værd og have fortjent – eller ikke? 

Lad det være fastslået så det ikke kan misforstås: – Alternativet ønsker at vi borgere og Byrådet genvinder kontrollen over dette selskab, og at det skal ske ved at der bl.a. indføres adgang til at søge aktindsigt. 

Vi ønsker faktisk det bedste for ADP, og ser ikke selskabet somskidt eller dårligt. Slet ikke! 

– Men det er blevet mishandlet og brugt på en måde som efterlader et behov for at få en masse spørgsmål besvaret.

For: – hvor stor en gæld hæfter Fredericia Kommune for i ADP? – I ADP Dry Port? – Hvad er risiciene i den gæld osv.?

Det er de spørgsmål der optager os mere, end det faktum at hele kulturen og styringslaget og moralen i og omkring det selskab tilsyneladende er stukket af – eller altid har været fraværende.

Som vi oplever det – er ADP i lige så høj grad blevet anvendt som politisk instrument. Den evigt svulmende ’Guldkalv’ – altid klar med en økonomisk saltvandsindsprøjtning til diverse projekter og satsninger indenfor kultur, og især som stor-sponsor til alt fra et nyt VIP-afsnit i Fredericia-hallen til driften af byens fodboldhold og håndboldhold mm.

Det er bemærket at sponsorater af varierende størrelse har været sendt i retning af det Teater, der kollapsede endegyldigt i marts 2020. 

Sponsorater der har haft et tilsnit og været udformet på en måde så teatret driftsmæssigt så mere økonomisk rentabelt ud. – Men det er spekulativt? 

For det er en mistanke vi ikke kan få be- eller afkræftet. Det kræver kryds-sammenligning i ADP – som vi ikke får adgang til. 

En kulegravning og undersøgelse af teatrets konkurs blev vi nægtet i Alternativet. Det bliver vi stadig, og derfor ser vi ind i, at teatret er genstartet med kurs direkte – imod en ny konkurs. Medmindre ADP og kommunen igen skal ind og lukke alle hullerne med variable sponsorater? Desværre. Vi forudså også den sidste konkurs, som vi jo var belært af den ’første’ i 2013! 

ADP er blevet bedt om at redegøre for kvitteringer for private indkøb, rejser, underholdning mv., og rygtet svirrer om en fest til flere millioner.

Nyderne af dette skal have været alt fra ADP – ansatte og kommunalt ansatte, forretningsforbindelser, den tidligere borgmester og hans nære kreds og netværk af særligt betroede samarbejdende, enige politikere og videre til en nær kreds af elite VIP’s. 

Vi aner ikke fuldt ud hvem eller hvad de har brugt penge på? Det ville også være sensationslystent at søge svar på.

For som hr. Erik Østergaard så kryptisk udtaler; citat – ”Det er væsentligt at understrege, at ADP efter bedste overbevisning ikke har lidt tab som konsekvens af selskabets håndtering af forholdene, og at der i ADP er et stærkt og velfungerende kontrolmiljø”.

Overbevisning!

Undskyld – men er det ikke et religiøst udtryk for manglende viden?

ADP er en fantastisk forretning!

Men en særlig pædagogisk samtale om hvordan de mange overskydende penge i selskabet ADP anvendes bedst i kommunen, eller kunne og burde anvendes – har aldrig været søgt eller valgt. 

Hverken politisk eller styringsmæssigt fra selskabets side.

Det har efterladt ADP åbent for misbrug på kryds og tværs. En skæbne ADP deler med andre og nu mere gennemsigtige selskaber af samme slags over det ganske land – By og Havn i København f.eks., og det ligeså nyligt skandaleramte havne-selskab i Vejle.

Hvis der er nogen som forsøger at ødelægge selskabet, som formanden for Business Fredericia – hr. Bent Jensen hævdede i sidste uge. Så må det være de mennesker som stiller sig i vejen for en regulær oprydning og oplysning. Den har vi brug for nu – det er en tillidssag. 

For i forhold til hele ’Skandale-komplekset’ i Fredericia – 

Er der jo een stor fællesnævner, som går igen i samtlige sager – ADP! 

De har været sat ind som Guldkalv og brugt i alle sammenhænge, og et rent gæt herfra er ydermere, at det super-teater som skulle have været bygget på havnen til en milliard kroner – og som faktisk var få uger fra at blive en realitet. Var det sidste af borgmester Bjerregaards tryllenumre baseret på ADP’s penge og sponsorater – og som brast med et brag. 

Follow the money – ADP! – Som man siger – og det har de lystigt gjort fra nær og fjern. 

Vi vil samarbejde med dem der som vi – vil reformere og skabe åbenhed, og stille krav om det samme til vores kommunale havne-selskab – ADP. 

Hvis den ærlighed og åbenhed er til skade for ADP – er det ikke længere ADP der er noget galt med!

I Alternativet vil vi også arbejde for, at der opstår en ny og helt anderledes forståelse af, hvad der er ordentlighed og ansvarlighed i de hverv man påtager sig på offentlighedens vegne.

Sidder man med 2 hatte på samtidigt (i 2 forskellige bestyrelser) –er man ikke den rigtige til at træffe eller deltage i beslutninger med relevans for mindst den ene part. Det offentlige hverv man er valgt eller udpeget til – er 1.prioritet jf. habilitetsreglerne, som detstår i Dansk Lov!

Det må være et minimum, og da især når det drejer sig om virksomheds-drift i offentligt regi på vegne af – borgerne i Fredericia kommune.

En mistanke om egne personlige økonomiske interesser eller fordele må ALDRIG kunne skygge for de beslutninger eller mangel på samme, som enten tages eller udelades.

Lad os få ryddet op i Fredericia, og skabt en ny by med en – Ny Politisk Kultur – det er Alternativet –

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv