Læserdebat

Mads Wiig Ehmsen: Lad os inspirere af socialt projekts succes

Af: Mads Wiig Ehmsen, Kandidat for Alternativet Fredericia, har startet en debat. Lad os inspirere af socialt projekts succes

Nyt projekt i Guldborgsund har kæmpe succes for kommunens mest udsatte borgere. 

Dét er noget vi i Fredericia burde tage et skarpt kig på og lade os inspirere af.. 

“181 af kommunens mest udsatte borgere har været tilknyttet ”Særlig Koordineret Indsats” (SKI), som er målrettet en særlig sårbar gruppe af kommunens borgere, der har udsigt til at leve 15-20 år kortere end andre, og med mange leveår med sygdom og dårligt helbred i udsigt.”

“Antallet af borgere, der deltager i indsatsen er steget kraftigt siden 2018, hvor 15 borgere deltog til 2020, hvor 113 borgere blev henvist til ordningen. 87% af borgerne, som har været tilknyttet SKI mener, at indsatsen har haft en positiv forskel på deres liv, hvor mange giver udtryk for at have fået mere styr på deres liv, nogen har fået en bolig, taget kørekort, er på vej i job eller anden beskæftigelse eller aktivitet.”
Citat: Artikel

87% positiv feedback fra nogle af de mest udsatte borgere, det er en succes der vil noget. 
Så vi vil fra Alternativet Fredericias side foreslå at oprette et lignende tilbud her i kommunen. Der er alt at vinde for de borgere der skal tilknyttes et sådant projekt. 
Man kan læse mere om Guldborgsunds Indsats for særligt udsatte borgere her: Indsats for særligt udsatte borgere giver større livskvalitet

Nogle af de positive ting, projektet har affødt: 

  • Bedre trivsel 
  • Borgere er kommet tættere på arbejdsmarkedet
  • Psykisk sårbare borgere har fået det bedre mentalt

Alt for mange mennesker har i dag ikke mulighed for at bidrage til samfundet med de ressourcer, de har, og regningen for den økonomiske krise er i alt for høj grad havnet hos samfundets svageste.

Det vil vi gøre op med.

Alternativet vil skabe et samfund, hvor alle mennesker er værdifulde og hvor der er tillid til at alle har lyst til at bidrage til fællesskabet. Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdsfællesskaber, uanset om det er som fuldtids- eller deltidsansat, i praktik eller som frivillig.

Vores beskæftigelsessystem skal reformeres, så systemet skaber de bedst mulige rammer for, at alle kan indfri deres potentialer. Der skal ses på det enkelte menneskes ressourcer.
Vi vil fra kassetænkning til “mennesketænkning”.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv