ERRITSØ

Må husmandssted fra 1868 på Blåhøj rives ned?

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Teknisk Udvalg tager mandag stilling til, om det gamle husmandssted skal bevares – eller rives ned

Ejendommen er sat til salg, og en evt. køber har på vegne af ejeren af ejendommen, beliggende på Blåhøj 26, søgt om nedrivningstilladelse og grunden udstykket. Årsagen er, at den indtil nu ikke har kunnet sælges.

Ansøgeren gør opmærksom på “at den eksisterende bygning ikke er tidssvarende og ikke opfylder kravene til en moderne bolig, herunder: radonsikring, lavt energiforbrug, loftshøjde og et stråtag som bærer præg af manglende vedligehold. Der nævnes ligeledes udfordringer i forhold til at udstykke den nuværende store grund og bevare det eksisterende hus, samt hensynet til den nuværende ejer som ikke har kunnet sælge ejendommen.”.

Blåhøj 26: Foto: Bilag til Teknisk Udvalg 21-8-23.

“Ejendommen er i god stand og har en høj bevaringsværdi 3 i kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområde.” skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Museerne i Fredericia er blevet hørt, og fremhæver ejendommens plads i dansk social historie, i perioden efter husmandshoveriets ophør i 1848 og overgangen fra fæstegårde til selvstændige familielandbrug. Og Museerne i Fredericia advarer om at give nedrivningstilladelse til de bevaringsværdige bygninger som tegner den bygningsmæssige kulturarv.

Mandag den 21. august 23 træffer politikerne i Tekniske Udvalg beslutning om det gamle husmandssteds fremtid.