Læserdebat

Lukkethed i Fredericia Havn til at løse

Henning Troelsen Prangervej 86, 7000 Fredericia, Kandidat for SF til byrådsvalget, har startet en debat om Fredericia havn

Der snakkes om at sælge Fredericia Havn. Årsagen er at 89% af ejerne – borgerne i Fredericia ikke har indblik i hvordan den drives og i de sager der har været.

Det var kun SF og en enkelt konservativ i byrådet der i 1999,stemte imod at omdanne den kommunale havn til et aktieselskab. SF Fredericias frygt var dengang, at selskabsformen netop skulle bruges til at holde ejerne væk. Det var senere Venstre der tog initiativ til at få ministeriet til at putte ADP ind i en gruppe af offentlige virksomheder, der er undtaget lov om aktindsigt. Men det kan et nyt byråd ændre igen.

Et salg giver ikke større indblik og dertil kommer at havnen er så væsentlig infrastruktur, at Fredericia kommune selvfølgelig ikke skal give afkald på dette.

Fredericia kommune skal være en aktiv ejer og som hovedaktionær, selvfølgelig have indblik og indflydelse på beslutningerne. Når vi har 89% af aktierne, skal vi da vide hvad der foregår.

Det mærkelige er jo at byrådet rent faktisk har to bestyrelsesmedlemmer i havnen. Byrådet har selv udpeget dem. Men på trods af dette, så aner byrådet ikke hvad der foregår. De to bestyrelsesmedlemmer fortæller øjensynligt ikke byrådet noget som helst. Begrundelsen skulle være at de har tavshedspligt. Men det er helt misforstået. De er udpeget af hovedaktionæren og skal derfor selvfølgelig holde byrådet orienteret om væsentlige ting. 

Bestyrelsesmedlemmers “lovmæssige” tavshedspligt, gælder drifts- og forretningshemmeligheder og omfatter kun oplysninger, der er fortrolige. 

Vi kommer så frem til det væsentlige. Hvorfor har de to bestyrelsesmedlemmer ikke orienteret byrådet om de sager der har været. Sager hvor ansatte brugte havnens pengekasse, som om det var deres egen. Sager som medførte at to personer måtte afskediges. Sådan noget kan jo og bør aldrig være omfattet af tavshedspligt. Hvis det ikke var blevet holdt hemmeligt, var de formentlig også blevet meldt til politiet.

Hvorfor stiller byrådet ikke sine egne repræsentanter til regnskab. Byrådet burde jo afsætte sine egne repræsentanter og sætte nogen ind, som forstår deres opgave.

I teatersagen havde man præcis samme problematik. To byrådsmedlemmer var udpeget til bestyrelsen for teateret, men fortalte aldrig ejerkredsen om de meget alvorlige økonomiske problemer, som så gav konkurs til sidst. De to bestyrelsesmedlemmer blev heller aldrig stillet til regnskab.

Stem for et nyt byråd til november, når du får chancen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv