FREDERICIA

Lokal- og Socialpsykiatrien flyttede i dag officielt sammen i Sundhedshuset i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Borgmester Steen Wrist og Regionsrådsmedlem Karsten Byrgesen talte, inden de sammen klippede den røde snor

Det er en stor dag for Fredercia
Mange måneders planlægning, samarbejde, interne procedurer og alt hvad der skal til for, at den lokale og kommunale psykiatri kan flytte sammen med Region Syddanmarks socialpsykiatri under samme tag, kulminerede i dag.

Fredericia har nu samlet alle psykiatritilbud sammen sted
Det kan for den almindelige borger virker som en fjern tanke, at region og kommune kan samle alle deres tilbud på en og samme etage, således af borgere der har brug for hjælp af den ene eller anden slags inden for psykiatrien, kun skal gå ind ad én dør. Men det er officielt virkelighed fra idag i Fredericia!

Mange var mødt frem til at være med fra starten af alt det nye i psykiatrien. Foto: DanmarkC TV.

I februar samlede Region Syddanmark og Fredericia Kommune “Lokal- og Socialpsykiatrien” i Fredericias Sundhedshus i nye moderne lokaler. Det skal skabe synergi på tværs af fagligheder, og målet er at skabe bedre sammenhænge og overgange i forløb. Samtidigt skal der udforskes nye måder at understøtte personer med psykisk sygdom, så de kan leve selvstændige liv på egne præmisser.
Og i dag kom endelig den officielle indvielse.

Sundhed handler om mere end det man kan se med øjet
Steen Wrist
Borgmester

“Der er en god symbolik i, at vi samler alle tilbud under et tag. Det signalerer et meget mere samlet sundhedsvæsen. Vi er ikke bare et hus, hvor vi er naboer; vi er hus hvor vi vil noget med hinanden,” sagde borgmester Steen Wrist blandt andet ved åbningen.

Gavebord og deltagere i indvielsen. Foto: DanmarkC TV.

Karsten Byrgesen talte som regionalt medlem af den Politiske styregruppe for tværsektorielt samarbejde i Fredericia. “Psykiatrien er kommet langt tættere på en række andre aktører på området, som vi vægter højt i Sundhedshuset, som det vi har i Fredericia.” Karsten Byrgesen nævnte de øvrige sundhedsfaglige aktører i Sundhedshuset, og særligt at Frivilligcentret kan spille en aktiv rolle.

Der er desværre en betragtelig overdødelighed af personer med psykiske lidelser
Karsten Byrgesen
Region Syddanmark

“Her har vi gode muligheder for, at det samlede sygdomsbillede bliver udredt og respekteret, så sandsynligheden for behandlingen øges og den bliver større” tilføjede Karsten Byrgesen.

Lone Bülow Toft Friis til venstre, og Henriette Korf Graversen til højre. Foto: DanmarkC TV.

Henriette Korf Graversen, fagchef for Social og Handicap, Fredericia Kommune, opfordrede til, “at nu skal ærmerne smøges op, for afsættet er ikke bare at være i det samme hus, men vi skal også gøre noget sammen.”
Lone Bülow Toft Friis, chefsygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling i Vejle, supplerede med, at “vi har en psykiatriplan 2024, som har 39 anbefalinger, hvor en del også handler om indflytningen her i sundhedshuset. Det understøtter rigtig mange af de ting vi kan lave sammen, og dermed leve op til de anbefalinger der opsat for os.”

Foreningen SIND
Formanden for foreningen SIND i Fredericia, Bjørn Medom Nielsen: “Det er styrken ved Sundhedshuset, at man kan dukke op og være total anonym. Vi har gemmen flere år presset på politisk for en samlet løsning, og det synes vi er lykkedes ret godt med dette tiltag.”

Pressemeddelelse
I en pressemeddelelse siger direktør for Beskæftigelse og Velfærd Mette Heidemann fra Fredericia Kommune: “Snakken om mistrivsel fylder meget i vores samfund. Både blandt børn, unge og voksne. Så det er et vigtigt signal, at lokalpsykiatrien og socialpsykiatrien nu rykker tæt sammen med så mange andre af vores sundhedstilbud i Sundhedshuset – både private, kommunale og regionale. Sundhed handler om meget mere end det, man kan se med øjet, og derfor skal der selvfølgelig være et psykiatrisk behandlingstilbud i et sundhedshus.”

Bjørn Medom Nielsen, formand for SIND, er godt tilfreds med det nye tilbud. Foto DanmarkC TV

DanmarkC TV bringer senere en udsendelse fra indvielsen, hvor du kan høre mere fra de fire talere, og et kort interview med formanden for SIND, Bjørn Medom Nielsen.