Home FREDERICIA Løft Fredericia op på et højere niveau
Løft Fredericia op på et højere niveau

Løft Fredericia op på et højere niveau

0

Af Jens Jørn Pedersen, 7000 Fredericia

Fredericia har en fantastisk historie og er placeret meget centralt. Hvis det er forstået rigtigt, så har Fredericia været en frikommune og kan vel blive det igen?

Krise betyder overgang. Den nuværende krise er en oplagt mulighed for at løfte Fredericia op på et helt andet niveau, hvis vi i fællesskab vil det.

Der er en lokal krise, men der er også både en national krise og en global krise. Alle tre former for krise giver anledning til at tænke nyt. Her tænker jeg især på netop Fredericia.

Lad dem, der har lavet problemerne rydde op og lad alle andre komme videre.

De nuværende kommunalpolitikere sidder i suppedasen til langt op over begge ører. Ingen kan unddrage sig ansvar. Som jeg ser det, så er det især økonomiudvalget, der har det største ansvar, som de må forholde sig til. De har den største magt og har undladt at inddrage andre i mange beslutninger.

Vi skal tænke langsigtet, men også kortsigtet.

Fredericias skoler

Søg om at blive frikommune, der er en del prominente politikere, der kan tage over og gå i gang nu. De kommer fra højre og venstre med mange gode ideer og gode synspunkter.

Reformer skolerne i Fredericia, så det bliver landets bedste skoler, hvor man underviser børnene for livet, så det få et højt sprogligt niveau med mulighed for dyb forståelse af livet og samfundet. Der er mange ideer til dette. Inddrag bl.a. forældrene i undervisningen og tilbyd forældrene undervisning, så det kan følge op på børnenes udvikling.

Fredericias kultur

Lad os opbygge en kultur med oplysning og historisk forståelse. Det vil inddrage musikskolen, Musicalteateret, Maskinmesterskolen, Syddansk Universitet etc. etc.

Lad voksne gå på kursus, så vi kan løfte alle op på et højere kulturelt niveau.

Fredericias historie

Helt tilbage fra 1600-tallet har Fredericia været noget særligt. Dette særlige må gerne være en del af fredericianernes selvforståelse. Men det må også gerne betyde, at vi i fællesskab arbejder på at løfte Fredericia ud af mellemklasseforståelsen, således at vi kan være glade for og stolte af at være et samfund, der er velorienteret på alle niveauer. Alle skal kende historien ikke blot 6. juli. Men det multireligiøse samfund, det multietniske samfund og det, at fællesskabet rækker ind over det hele.

Fredericias erhvervsliv

Den globale krise giver anledning til at udvikle nye energiformer og nye ernæringsformer. Fredericia har flere muligheder for at udvikle vedvarende energi og producere teknologien til det. Inviter forskere og ingeniører til at udvikle disse områder.

I øjeblikket har Fredericia Kommune opbygget et anlæg til genbrug. Et anlæg, der opfylder kravene fra EU, men der er utrolig mange andre muligheder der også kan bringes ind i et forskerteam. Hermed opfordres til udvikling af disse og andre områder.

Gode folk

Jeg har på det seneste set gode indslag fra gode mennesker i Konservativ Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Jeg savner at se gode ideer fra Socialdemokratiet.

Nu er det sådan, at en kommunalbestyrelses kvaliteter ikke står og falder med politisk retning, men det står og falder med de mennesker, der bliver valgt ind i kommunalbestyrelse. Det skal være initiativrige og ansvarlige personer, der skal vælges ind, og det vigtige er, at de hver især forstår deres ansvar og forpligtigelser.