Home FREDERICIA Liveopdatering af advokatundersøgelse i Fredericia Kommune
Liveopdatering af advokatundersøgelse i Fredericia Kommune

Liveopdatering af advokatundersøgelse i Fredericia Kommune

0

Hortens advokatundersøgelse er offentlig tilgængelig, du kan læse den her:

I dag fredag den 12. marts præsenterer Fredericia Kommune på et pressemøde, resultatet af den omfattende advokatundersøgelse der blev sat i værks efter Jacob Bjerregaards pludselige afgang fra posten som Fredericias borgmester.

Jacob Bjerregaard valgte i december at trække sig tilbage fra posten som borgmester for, med hans ord, at kunne tilbringe mere tid med familien og tiltræde en ny stilling.

Senere bragte Ekstra Bladet flere artikler som kunne afdække flere uregelmæssigheder ved Jacob Bjerregaards borgmestervirke. Det er lige netop de uregelmæssigheder som kommer på bordet i dagens pressemøde direkte fra byrådssalen i Fredericia.

Mødets punkter vil blive opdateret live i denne artikel, men vil du hellere se mødet så kan du følge hele forløbet herunder:

Pressemødet vil senere være til rådighed både på http://www.DanmarkC.tv og http://www.YouTube.com/DanmarkCTV

Liveopdatering

På pressemødet vil borgmester Steen Wrist, 1. viceborgmester Susanne Eilersen og fungerende kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal præsentere resultaterne.

Klokken 10:59 går borgmester Steen Wrist, 1. viceborgmester Susanne Eilersen og fungerende kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal til podierne.

Ifølge Steen Wrist fik advokatfirmaet til opgave at gå alt i gennem. Endvidere fik Horten også til opgave at inkludere hvad de ellers kunne finde.

Fredericia Kommune vil i dag præsentere tre redegørelser. Der er en del kritiske forhold i undersøgelsen. Noget er meget alvorligt, andet er mindre. Borgmester Steen Wrist understreger at der er tale om et større oprydningsarbejde.

Kommunens egen afdækninger viser at kommunen i flere sager ikke har haft styr på sagerne. Der er tale om samarbejde med flere fredericianske virksomheder. Der har ikke været styr på fakturaer eller samarbejdsaftaler.

Kommunen har indgået samarbejder med eksterne samarbejdspartner uden nødvendig stillingstagen til hvad man har købt. Der er i flere konkrete tilfælde betalt regninger på et udokumenteret grundlag og der er tilsyneladende ikke hentet tilbud forud for en ydelse.

Kommunen har udbetalt til forældede aftaler uden at sørge for at man får hvad der bliver betalt for. Det er i strid med kravet om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Borgmester Steen Wrist taler her om brandingpuljen.

‘Det er ikke helt galt på Fredericia Rådhus’ – udtaler Steen Wrist. Der er tale om sager som få medarbejdere, der ikke længere er til stede på rådhuset, har stået for.

Den næste undersøgelse handler om den undersøgelse økonomiudvalget bad Horten om at udføre. Den konkluderer flere ting.

Kommunen har handlet korrekt i dele af forløbet. I nogle har de ikke.

Steen Wrist nævner de væsentligste forhold, undersøgelsen er offentlig tilgængelig: Salg af Argentinervej 42 til borgmester var ikke efter reglerne.

Kommunen havde ikke hjemmel til at meddele byggetilladelse til Argentinervej 42 ligeledes manglede hjemmel andre steder.

Aktindsigtsafslag har manglet begrundelse, klager er behandlet forkert og derfor anbefaler Horten en proces som Økonomiudvalget har taget til efterretning. Denne proces er en intern arbejdsproces som giver ØK en handlingsplan.

Der stilles også spørgsmålstegn ved Jacob Bjerregaards og Anne Marie Zacho Broes habilitet.
Advokatundersøgelsen er overdraget til politiet.

Susanne Eilersen tager ordet og læser op fra en mail der fortæller, at administrationen af Jacob Bjerregaard er holdt i jerngreb, forhindret i at belyse sager borgmesteren er uenig i, borgmesteren afskediger chefer som overholder loven, borgmesteren vil gennemtvinge ansættelser uden forudgående stillingsopslag og at borgmesteren ser stort på habilitet.
Mailen er anonym.

På et møde i december fortæller kommunaldirektør Anne Marie Zacho Broe byrådet at der er rygter om hendes habilitet i forhold til Jacob Bjerregaard og at rygterne intet har på sig. Netop på grund af spørgsmålet om habilitet blev hun senere hjemsendt.

Susanne Eilersen og Steen Wrist kendte til rygterne om den nære relation mellem borgmester og kommunaldirektør og med egne ord vidste hun ‘det også længe før kommunaldirektøren selv bragte det på bane.’

Borgmester Steen Wrist fortæller, at det er sådan i en hver kommune sådan at kommunaldirektøren fungerer som en slags demokratisk kontrolmekaniske og er øverste repræsentant for faglighed og neutral forvaltning. Derfor må han eller hun ikke være i en særlig nær relation.

Der er fra Hortens side særligt fokus på en whistleblower mail sendt som hverken Økonomiudvalg eller Byråd har hørt om. Horten understreger at det er kritisabelt at kommunaldirektøren ikke har delt informationer da hun i 2019 modtog informationer om rygterne.

Hverken Horten, Steen Wrist eller andre i byrådet hævder at der har været en nær relation. De kender til rygterne, men ingen har konkret førstehåndsviden udtaler Steen Wrist.

Horten konkluderer at Jacob Bjerregaard og Anne Marie Zacho Broe har tilsidesat væsentlige pligter. Derfor er Anne Marie Zacho Broe opsagt.

Camilla Nowak Kirkedal fortæller at der begyndes en personalesag på Økonomichef, Tommy Abildgaard.

Steen Wrist fortæller at Fredericia Kommune endnu ikke er i mål, men det er et godt skridt på vejen.

Klokken 11:25: Nu stilles der om til spørgsmål fra pressen.

TV2 News: Der fremstår et billede af tre personer som har kunnet sørge for at forvaltningen i Fredericia Kommune ikke fungerede som den skulle. For få til blev skrevet ned, notatpligter blev ikke overholdt. Hvordan kan tre peresoner have så stor indflydelse på kommunens forvaltning?

Steen Wrist: Det er præcis det arbejde vi står over for nu. Vi skal lave et politisk og forvaltningsmæssigt styre hvor det står klart hvad rollefordelingen er.

TV2 News: Der står et hus på Argentinervej. Hvad kan konsekvenserne blive for grunden som er solgt på kanten af reglerne og byggetilladelse som er givet mod reglement? Skal det rives ned?

Steen Wrist: Det tør jeg ikke at sige. Vi noterer også at politet har den her sag og vi overdrager det til dem.

Fredericia Dagblad: Hvorfor har I ikke reageret tidligere?

Steen Wrist: Jeg fortryder og ærger mig over det. Det jeg har gjort er at have en snak med min gruppeformand, Søren Larsen, som kan fortælle at han allerede har haft en snak med tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og så var den parkeret der.

Susanne Eilersen: Det er svært at nærme sig sine kolleger med den slags spørgsmål. Jeg forelagde min bekymring for Tommy Abildgaard som trak lidt på skulderen, rystede på hovedet og jeg har ikke hørt mere om det fra da. Jeg er ikke blevet vejledt i hvad jeg som Økonomiudvalgsmedlem burde gøre. Tværtimod følte jeg der blev lagt afstand til mig efter indberetningen.

Fredericia Dagblad: 2019 anbefalede Enhedslisten en whistleblower ordning. Hvorfor sagde I, i Socialdemokratiet, nej?

Steen Wrist: Det står nok tydeligt for enhver hvorfor det ikke var den bedste beslutning. Vi har i budgettet i efteråret planlagt en whistleblowerordning.

Ekstra Bladet: Vi har aktindsigt i hotelregninger. Hvad har man undersøgt hvad er konklusion?

Camilla Nowak Kirkedal: Vi er gået i dialog med kommunaldirektøren om en eventuelt tilbagebetaling.

Ekstra Bladet: Jacob Bjerregaards overnatning på lokale hoteller, hvad sker der?

Camilla Nowak Kirkedal: Ligesom med kommunaldirektøren tages der kontakt til Jacob Bjerregaard om en eventuel tilbagebetaling hvis der er grundlag for det.

TVSYD: Hvilke konkrete sager er der uhensigtsmæssige forhold?

Steen Wrist: I hvilket omfang det er foregået kan jeg ikke gå nærmere ind på.

TVSYD: 2014 forsvandt hele direktionen, så kom der nye folk som også forsvandt. Burde det i sig selv ikke få alarmklokkerne til at ringe?

Steen Wrist: Det kan du godt have ret i. Nu skal vi til at se indad.

Susanne Eilersen: Som byrådsmedlem er man kun inde over ansættelser som har med direktører at gøre. Det er ikke sager som lander på ØKs bord. Hvad der lægger til grund for afskedigelser er ikke landet på vores bord.

TVSYD: Hvad med antallet af afskedigede?

Susanne Eilersen: Det er vi ikke blevet informeret om.

DR: Hvad er det største problem for kommunen?

Steen Wrist: Det er svært at sige. Summen i sig selv er ganske alvorlig. Der hviler et stort arbejde foran os for at bringe orden i penalhuset. Vi har fremlagt flere ting hvor der er kommunale udfordringer og vi har overdraget arbejdet til politiet omkring habilitetsspørgsmålet.

DR: Hvad skal det arbejde I begynder på nu munde ud i?

Steen Wrist: Nu skal vi lige i gang med processen først.

Steen Wrist: Det her var ikke starten på mit embede som jeg ønskede, heldigvis har jeg gode kolleger, så det er det.

Avisen: Hvad betyder det for næste KV?

Steen Wrist: Det tør jeg ikke spå om.

Avisen: Kan du forstå folk har mistet troen på forvaltningen?

Steen Wrist: Det er svært at svare på.

Klokken 11:58: Pressemødet er afsluttet. Se eller gense det på www.danmarkc.tv

Husk at holde dig opdateret på http://www.DanmarkC.tv

Du kan også følge os på http://www.YouTube.com/DanmarkCTV