FREDERICIA

Lillebælts-analyse sat på pause: Afventer Als-Fyn-forbindelse

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Analyse af ny forbindelse over Lillebælt er sat på pause indtil afklaring af Als-Fyn-forbindelsen

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har besluttet at sætte den strategiske analyse af en ny forbindelse på tværs af Lillebælt på pause, indtil resultaterne af forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn er klar, det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Screeningsfasen i den strategiske analyse har vist, at en vejforbindelse syd om Middelfart giver de største trafikale gevinster, når det gælder sparet rejsetid og kørselsomkostninger.

– I screeningsfasen har vi kigget på seks forskellige linjeføringer for en ny forbindelse på tværs af Lillebælt. Vi har regnet på og sammenlignet de forskellige løsninger. Det viser det sig, at en vejforbindelse syd om Middelfart er den løsning, der giver de største trafikale gevinster, når man ser på sparet rejsetid og kørselsomkostninger, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Andreas Egense.

Forligskredsen har vurderet, at linjeføringen syd om Middelfart (se illustration) i høj grad må ses i sammenhæng med resultatet af den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, som forventes færdig i slutningen af 2024. Derfor bliver den strategiske analyse af en ny forbindelse på tværs af Lillebælt midlertidigt sat på pause.

Oversigtskort der viser de seks linjeføringer som er undersøgt i screeningsfasen for en ny forbindelse på tværs af Lillebælt. Illustration: Vejdirektoratet

Lillebæltsbroerne holder i mange år endnu

Som led i screeningsfasen har Vejdirektoratet og Banedanmark også kigget på de eksisterende forbindelser over Lillebælt. De opdaterede beregninger viser, at der først vil være udsigt til kritisk trængsel på Den Ny Lillebæltsbro efter år 2040. Det er samtidig vurderingen, at Den Gamle Lillebæltsbro kan holde mindst 50 år endnu.