Home Læserdebat Lillebælt er i en alvorlig og ringe tilstand
Lillebælt er i en alvorlig og ringe tilstand

Lillebælt er i en alvorlig og ringe tilstand

0

Af Karsten Byrgesen, Byrådsmedlem, Nye Borgerlige

FN´s verdensmål og havmiljø er for mange mennesker et vigtigt element i den måde, hvorpå vi omgås naturen. Men for det store flertal gør det (desværre) ikke den store forskel. Imidlertid er der rigtig meget natur på spil. Medierne har nærmest kogt over af historier om dumpning af giftigt slam i området ved Trelde Næs. Dumpningen af slammet er en utrolig voldsom handling der i det øjeblik slammet droppes, slår alt liv på havbunden ihjel. Fisk, skaldyr, planter og mikroorganismer må lade livet.

Men her stopper det ikke. Giftige materialer i form at metaller, plast og kemiske forbindelser kan frit føres med strømmen. Slam fra indre fjorde (Vejle og Kolding) er så giftigt, at en håndtering på land ville ligne en håndtering af asbest.  

Men vores hav bruges som losseplads på samme måde som når uansvarlige bilister smider affald ud af vinduerne. Dumpning af slam er helt unødvendigt men det er billigt. Så billigt at det er billigst! Området burde reguleres. Allerhelst forbydes totalt. Alternativt at være behæftet med så store afgifter og krav om anden miljøindsats, at dumpning af slam fravælges. Bagmændene er spekulanter og dine lokalpolitikere støttet af Miljøstyrelsen. 

Lillebælt er i en alvorlig og ringe tilstand. Som et lille lyspunkt har vi i Fredericia byråd skrevet til Miljøministeren Lea Wermelin (S) og anmodet ministeren om stillingtagen til en udredning og ansvarstagen for vores skønne men lidende Lillebælt. Sagen har været lang tid undervejs.

I april 2019 førte jeg sagen frem som et beslutningsforslag i Fredericia byråd. Det blev til små to års parkering, men jeg konstaterer med stor tilfredshed, at sagen nu endeligt er sendt frem.

I Nye Borgerlige har vi som følge af Miljøministeriets lemfældige holdning til ”Livet i havet” (FN´S verdensmål nummer 14) foreslået at Lillebælt gøres til en Naturpark, hvor historiske og livsnødvendige gøremål som bæredygtigt fiskeri og jagt og rekreative formål kan finde sted. Vi skal ikke lave Lillebælt om til et museum, men genskabe en levende natur hvor menneskers trivsel og sysler kan leve i et med naturen.