Læserdebat

Ligestilling og etik

Af Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · 7000 Fredericia


Mange samfund overvejer ikke ligestilling, da det er en selvfølgelighed. I andre samfund er det matriarkalske det ledende, og mændene forsøger at være andet end tyende.

I den vestlige Verden har vi hovedsagelig patriarkalske samfundsorganiseringer. Og ser vi tilbage i historien, så har de mellemøstlige livsfilosofier være fremherskende. Som nogen vil sige, så har Abrahams sønner været ledende i mere end 2.000 år. Det startede med Jødedommen, hvor de kristne gjorde oprør imod Jødedommen og skabte Kristendommen. Heraf kom godt et halvt århundrede senere Islam. Alle tre monoteistiske religioner har haft patriarkatet som grundforståelse. Gud var selvfølgelig en mand, og Jomfru Maria blev anvendt som vækstmedie for at fremelske Jesus, der selvfølgelig også var en mand. I den oprindelige fortælling blev Eva skabt ud af Adam, så allerede der taler vi om et patriarkalsk samfund og forståelse. Således har alle tre monoteistiske religioner, der er opstået i Mellemøsten og den arabiske Verden prist det patriarkalske samfund, hvilket vi stadig kæmper med og imod. Selv i de 10 bud er det patriarkalske eksempelvis fremhævet i:

9.-bud: ”Du må ikke begære din næstes hus”

10.-bud: ”Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til”

Her er det helt klart, at din næste er en mand, og kvinden er noget, der følger med.

Hvis vi tager Paulus 1. Brev til Korinterne kap. 14 versene 34-35:

”Ligesom i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie i jeres menighedsforsamlinger; thi det tilstedes dem ikke at tale, men de skal underordne sig, som også loven siger. Er der noget, de ønsker oplyst, lad dem så spørge deres mænd hjemme; thi det er usømmeligt for en kvinde at tale i en menighedsforsamling”.

Dette er blot citater fra Kristendommen, hvor tilsvarende kan findes i de andre to monoteistiske religioner, der ikke skaber plads til hverken demokrati eller ligestilling.

Kristendommen er en hierarkisk forestilling, hvor vi alle skal stræbe efter at nærme os Herren din Gud (patriarkatet).

Jesu disciple var ikke elever, men netop disciple, der skulle gå ud og gøre som Jesus. ”Gå ud og gør ligeså”. I det er der ikke plads til hverken refleksion eller selvrefleksion. Det eneste, man kan reflektere over, er, hvorledes man kan opfylde kravene i skrifterne.

Det er noget af det, som ”ligestillingsintentionen” har at kæmpe med eller nærmere imod.

Ligestilling

Først må vi konstatere, at vi er forskellige, og vi kan aldrig blive ens. Vi kan heller aldrig blive ligestillet, men vi kan behandle hinanden med respekt og anerkendelse. Vi kan også vælge et af to muligheder:

  1. Lige løn for lige arbejde i en konkurrencepræget, kapitalistisk eller markedsbestemt Verden. Det skal gælde uanset køn, farve eller etnicitet.
  2. Ens løn for alle, i en ikke konkurrencepræget Verden, hvor alle arbejde i et fællesskab for fælles bedste, og alle skal have det bedst mulige liv.

Etik

I vores nutid skal målsætningen være, at vi behandler hinanden med respekt for det, vi er. Og vi må ligeledes anerkende hinanden med gensidig forståelse til følge.

Der skal arbejdes ud fra tesen, at vi alle er gode nok, som vi er, og derudfra have en selvforståelse og en selverkendelse, der siger: 

Respekter dig selv som du er! Vær den du er!

Det er ikke en hindring for, at man kan gøre det bedste ud af sig selv.

Desværre ser vi i tiden, at mange vil lave sig selv om. Det gælder såvel udseende som indhold. En målsætning kan være Jean-Paul Sartres etiske fordring:

Respekter den andens frihed til at vælge for sig selv!

Respekter din egen frihed til at vælge, og tag ansvar derfor!

Denne fordring kan ikke være udtømmende, men den forhindrer blandt andet vold såvel psykisk som fysisk. Men det skal nødvendigvis være en del af vores selvforståelse, vores identitet og dermed af undervisningen af børn og unge.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv