Home Læserdebat Ledelse eller jura i kommunen
Ledelse eller jura i kommunen

Ledelse eller jura i kommunen

0

Af Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4 – 7000 Fredericia

Mange ledende personer har forladt Fredericia Kommune. Fredericia Dagblad skriver, at 16 ud af 20, der har forladt en stilling i Fredericia Kommune, har klaget over dårligt arbejdsmiljø og angivet det som årsag til, at de har sagt op.

Kommunalbestyrelsen eller rettere økonomiudvalget har foranlediget en advokatundersøgelse. Vi kender ikke kommissoriet, som advokatfirmaet har fået, men umiddelbart er dårlig ledelse ikke kriminelt med mindre lederpositionen bliver misbrugt til mere eller mindre at tvinge de ansatte til at bryde love og regler. Jeg formoder, at det er problemet med love og regler, som advokatfirmaet skal undersøge.

Tegn på dårlig ledelse

Når vi læser om, hvorledes mangt og meget i Fredericia Kommune ikke fungerer, så er det tegn på dårlig ledelse. Her kommer kommunalbestyrelsen ind i billedet. Mange røde lamper skulle lyse og blinke, når flere ledende personer opsiger arbejdet. Især må lamperne blinke, når det er kommunaldirektøren, der forsvinder og måske endda med eftervederlag i mio. størrelsen.

En borgmester, der mener at skulle blande sig i alle afgørelser, er et tydeligt tegn på manglende overblik og manglende tillid til sine kollegaer og/eller ansatte samt ikke mindst manglende selvtillid. Det er dårlig ledelse i højeste potens, når mellemledere siger stillingen op på grund af, at borgmesteren ikke følger de ledelsesstrukturer, som han selv har indført i kommunen, så betyder det usikkerhed og manglende handling. Denne usikkerhed afstedkommer, at mangt og meget ikke fungerer.

Nu kan man så undre sig over, at de ledende medarbejdere ikke har sagt fra, men der var åbenbart et miljø, så man hellere ville forsvinde end gå op imod. Onde tunger påstår, at Jacob Bjerregaard Jørgensen blev sur, hvis man gik ham imod og skældte ud offentlig (i kommunalt regi).

Efter samtale med et par kommunalbestyrelsesmedlemmer, bliver det klart, at de egentlig ikke forstod og vel ikke forstår problematikken i den dårlige ledelse. Hvis rigtig forstået, blev også kommunalbestyrelsesmedlemmer ”straffet”, hvis de sagde borgmesteren imod. Man påstår, at et kommunalbestyrelsesmedlem blev frataget medlemskab af et udvalg, hvis man protesterede med borgmesteren. Problemet er så, at medlemskab af et udvalg ikke fordeles af borgmesteren, men af kommunalbestyrelsen. Hvis det ikke har været tilfældet, så har kommunalbestyrelsen igen svigtet. Skal vi tolke det sådan, at ingen i kommunalbestyrelsen turde gå imod og sige fra, eller følte de sig købt?

KV21 er lige om hjørnet

Jacob Bjerregaard Jørgensen som borgmester i Fredericia er historie, men jeg formoder, at en stor del af den siddende kommunalbestyrelse stiller op til KV21, her skal både de og Fredericia kommunes borgere opfordres til refleksion og selvrefleksion. Hvert enkelt kommunalbestyrelsesmedlem skal overveje med sig selv, har jeg lyst, indsigt og mod til at sidde i kommunalbestyrelsen, hvis der opstår problemer. Har jeg modet til at sige fra, så det kan ”høres”?

Det juridiske tager advokatfirmaet sig forhåbentlig af, det ledelsesmæssige påhviler den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse sammen med kommunaldirektøren, og det overordnede ledelsesmæssige og overholdelse af demokratiske principper påhviler især kommunalbestyrelsen, hvor borgmesteren er medlem og valgt ud af kommunalbestyrelsens midte.

.

.