Læserdebat

Lav et investeringsstop

Indfør investeringsstop på kommunens ejendomme som skal sælges

Læserdebat af: Den Konservative Byrådsgruppe i Fredericia v/ Gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen og Byrådsmedlem Kirsten Hassing Nielsen

Den Konservative Byrådsgruppe fremsætter forslag til byrådet om at indføre investeringsstop på de bygninger som forventes at skulle sættes til salg. Nødvendig renovering og reparationsarbejde vil selvfølgelig stadig kunne gennemføres, alle investeringer over 50.000 kr. skal godkendes af økonomiudvalget.

I sidste uge blev Det Konservative Folkeparti´s gruppeformand, Tommy Rachlitz Nielsen, kontaktet af Nana Hanghøj fra Fredericia Dagblad som spurgte til et udbud på udskiftning af vinduer i Messe C. Et udbud som endte i en pris på knap 500.000 kr. Bygningerne blev jo købt af det forrige byråd og samtidig besluttede det gamle byråd altså at der skulle afsættes 1.700.000 kr årligt til renovering af messecentret.

Vi må tilstå at det kom som noget af en overraskelse for os at netop messecentret fik øremærket 1.700.000 kr til renovering. Det forekommer os særdeles urimeligt at der skal øremærkes så mange penge lige netop til Messe C, som jo på ingen måde er en kommunal kerneopgave. Derimod må andre bygninger, som rent faktisk huser kommunale kerneopgaver, som f.eks. skoler, plejehjem, institutioner og meget andet, nøjes med en fælles pulje penge til renovering hvorfra der prioriteres efter hvilke bygninger der trænger mest. En prioritering som Messe C altså slipper uden om.

Særlig grelt er det så at flere partier i det nye byråd er enige om at messecentret bør sælges. Vi er selvfølgelig helt med på at nødvendig vedligehold skal gennemføres, så unødvendigt store værditab undgås, men vi er lige så klar på at det skal ske på lige vilkår med andre kommunale bygninger, og for os at der ingen tvivl om at skoler, plejehjem, institutioner mm vægter betydeligt højere en bygninger som vi i virkeligheden slet ikke burde eje.

Den Konservative Byrådsgruppe har derfor fremsendt følgende forslag til borgmesteren til behandling i byrådet: ”Det Konservative Folkeparti foreslår at der indføres investeringsstop i bygninger som er på eller forventes at blive en del af kommunens til-salg liste. Stoppet vedrører ikke nødvendigt vedligehold til under 50.000 kr. Større nødvendige investeringer skal godkendes af økonomiudvalget. Investeringsstoppet skal gælde for alle bygninger på, eller på vej på til-salg listen”.

Desuden vil Det Konservative Folkeparti fremsætte forslag om at de øremærkede penge til Messe C tages ud af fremtidige budgetter, og i stedet tilføjes den fælles pulje til prioritering sammen med alle kommunens bygninger. Det gør vi for at sikre at pengene bruges hvor det er mest nødvendigt og naturligvis helst på kommunale kerneopgaver som skoler, plejehjem, institutioner mm.

For os er det vigtigt at vi altid har fuld fokus på Fredericia Kommune´s kerneopgaver.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv