FREDERICIA

Landsoldatspladsen bliver fornyet

Pladsen omkring Landsoldaten har stor betydning for mange fredericianere – nu får den en makeover

I den kommende tid får pladsen en større overhaling, der skal gøre pladsen mere åben og imødekommende og sikre pladsen som fredericianernes samlingssted mange år ud i fremtiden.

Arbejdet begyndte i går og medfører både arbejde på selve pladsen, men også gaderne omkring, helt fra Jyllandsgade i sydvest til Vendersgade i nordøst, som bindes sammen med en ny promenade for gående.

Med ombygningen udvides pladsen, og der skabes sammenhæng fra volden i vest til bygningerne i øst og samtidig åbnes pladsen, så den fremstår smuk og indbydende.

Arbejdet ved Landsoldaten er en del af et større sammenhængende projekt, som vil blive realiseret over de kommende år. Projektet, der startede ud med en arkitektkonkurrence tilbage i 2016, er støttet af A.P. Møller-Fonden. Det er arkitektfirmaet Erik Brandt Dam Arkitekter, som har slået stregerne til forandringerne, som langt hen ad vejen har til formål at bringe volden nærmere dens oprindelige udseende.

Den næste fase af projektet omfatter en ombygning af Kongens Port med nye stiforbindelser hen over vejen. Arbejdet ved Kongens Port begynder den 15. august, og du vil snart kunne læse mere herom her på siden.

Billedet er en visualisering af pladsens kommende udseende.