TAULOV

Landhuset ved Taulov blandt landets flotteste renoveringer

Renoverprisen 2021 er blevet uddelt – et af de nominerede renoveringsprojekter var det flotte Landhus ved Taulov

Det blev desværre ikke til en førsteplads, da Renoverprisen blev uddelt i 2021. Det ellers flotte renoverede Landhus ved Taulov var nomineret blandt nogle af danmarks bedst renoverede projekter, men de blev desværre ikke Landhuset ved Taulov der løb med sejren.

Det var et ekstraordinært stærkt felt, der i år var nomineret til Renoverprisen. Læs årets publikation om alle de nominerede projekter og vinderne af både Renoverprisen og Specialprisen, og se de imponerende før/efter-billeder.

Det var Ørsteds Haver, der trak det længste strå, da Renoverprisen 2021 blev uddelt i begyndelsen af september. Formanden for nomineringsudvalget, Karen Mosbech, kaldte det en fortjent vinder, men fremhævede samtidig, at det har været et ekstraordinært stærkt felt, der i år har været nomineret til prisen, hvor alle projekter kunne have vundet.

I årets publikation kan du læse om både Ørsteds Haver, de øvrige renoveringsprojekter, der var nomineret til prisen, samt vinderen af Specialprisen, Det Danske Landsted.

Renoverprisen skriver om Landhuset ved Taulov, ved nomineringen

Huset, der er bevaringsværdigt i klasse 3, ligger højt – og synligt – i landskabet udenfor Taulov, med en meget smuk udsigt over dele af den fredede Elbodal.
Huset er en del af et landbrug, der i dag anvendes som stutteri. På ejendommen er yderligere et bevaringsværdigt beboelseshus fra 1777.

Her kan du se tv-indslaget DanmarkC TV lavede omkring huset og ejeren, da huset blev nomineret.

Udgangspunktet for renoveringen var alene en gennemgribende indvendig renovering af de oprindelige 4 forskellige gulvhøjder, udlægning af gulvvarme i hele huset, en ændret rumfordeling fjernelse af delvis nedlagt skorsten og gerne en delvis åbning af loftet til kip. Senere kom ønsket om en brændeovn til.

I forbindelse med nedtagning af vægbeklædning op optagning af gulv m.v viste det sig imidlertid, at det oprindelse bindingsværk og tavlene var i meget dårlig stand og trængte gevaldigt til en udskiftning. Stort set var det alene stråtaget, der var i rimelig stand.

På den baggrund kunne det konstateres, at projektet også ville omfatte en omfattende udvendig renovering, og med status af bevaringsværdigt skulle Fredericia kommune inddrages, samtidig med at der blev mulighed for at søge byfornyelsesstøtte til projektet.

Samarbejdet med kommunen har været meget fint. Der har været stor gensidig lydhørhed overfor bygherrens og kommunens ønsker, som har gjort det muligt at fastholde husets udvendige karakter, samtidig med at det blev et nyt og moderne hus indvendigt.
Det eneste “generende” ved samarbejdet med kommunen var, at arbejdet ikke kunne igangsættes før kommunens stillingtagen til byfornyelsesstøtte forelå, hvilket tog ca. ½ år.

Huset endte med at få nyt bindingsværk på 3 sider og nye tavl. Samtidig blev huset – som oprindeligt – forsynet med 2 skorstene. Alt bindingsværk er udført i egetræ, der er tappet dyvlet sammen. Tavlene og skorstenspiberne er opmuret med kalkmørtel.

Indvendigt er alt skiftet og opbygget på ny, herunder el, varme og kloak, så huset nu fremstår helt moderne.

Processen er egentlig forløbet meget glat, når man tænker på, intet i et så gammelt hus er lige. Det skyldes ikke mindst arkitekten og håndværkernes evne og vilje til at finde løsninger.
Af særlige udfordringer skal nævnes to: Bygherren ønskede loft til kip – uden synlige hanebånd. Det endte med en løsning, hvor der – indvendigt – blev monteret 5 stålspær til at holde taget på særligt forstærkede fundamenter.
Den anden udfordring var ventilation/emhætte, hvor løsningen blev, at den ene af de to skorstenspiber, blev anvendt som udluftning/udsugning af fra emhætte.

Arkitektfirmaet NB-tegnestuen har været min uvurderlige faste støtte og sparringspartner i hele forløbet; fra første kig på “ruinen” til det færdige resultat. Du kan se yderligere beskrivelse og flere billeder af mit hus (bindingsværkshuset ved Lillebælt) på deres hjemmeside www.nbtegnestuen.dk

BRUGSKVALITET OG BIDRAG TIL OMGIVELSERNE

Huset er som nævnt beliggende højt i landskabet, og dermed meget synligt i omegnen. Renoveringen har betydet, at man nu på lang afstand kan se et smukt renoveret hus, fremfor et hus, der var “i knæ”. Samtidig har renoveringen skabt et moderne hus med smukt lys og fremragende indeklima.

EKSEMPELVÆRDI

Generelt synes jeg, at renoveringen er et fremragende eksempel på, hvordan et meget gammelt hus med en kombination af gammelt håndværk (udvendigt) og moderne håndværk (indvendigt) kan give inspiration til andre, der ejer gamle – og måske bevaringsværdige – huse. Af konkrete eksempler kan nævnes løsningen med stålspær, der muliggjorde loft til kip og udsugning fra emhætten(bordemfang), der via gulvet er ført udsugning i til gammel skorsten.

UDFØRELSESKVALITET OG VÆRDIFORØGELSE

Som allerede nævnt er store dele af bindingsværket og tavlene udskiftet. Det har været en stor fornøjelse for mig – som bygherre – at følge dette arbejde, der er udført på gammeldags vis. Samtidig har det givet mig inspiration til at lære, hvordan man vedligeholder bindingsværk og tavl. Siden opførelsen har jeg kalket alle tavl, og opstreget bindingsværket med sort trætjæreolie, så også vedligeholdelsen nu og fremover sker i respekt for det gamle håndværk, og de traditioner der er overleveret og som har vist sig særdeles bæredygtige og holdbare.