Home Læserdebat Læserdebat : Vision(er) for Fredericia
Læserdebat : Vision(er) for Fredericia

Læserdebat : Vision(er) for Fredericia

0

Af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

Nu vi er i et valgår, så er det interessant om kandidaterne har mere at byde på end busser til tiden og medvind på cykelstierne.

Jeg har talt med Søren Larsen, og han siger, at de har meget at byde på. Socialdemokratiet har mere eller mindre været ansvarlig for, hvorledes Fredericia by og kommune har udviklet sig de seneste 100 år. Søren Larsen har give udtryk for, at Fredericia for år tilbage havde mistet en positiv selvforståelse. Det er vel på trods af, at Socialdemokratiet har været de ansvarlige. Det de havde at byde på var Fredericia Teater, der nu er gået konkurs.

Der er mange ting i Fredericia, der går godt, men åbenbart er der rigtig meget, der lader meget efter at ønske.

Socialdemokraterne opfordres herved at komme frem med delvisioner og totalvisioner for Fredericia de kommende år. Hvorledes vil de socialdemokratiske kandidater, der i øvrigt ser ud til at være de samme som de seneste mange år, vil løfte sig selv op ved hårene.

Fredericia Kommune er i den situation, at en stor del af budgettet er overførselspenge fra andre kommuner, hvor det går rigtig godt. Blot på den anden side af Lillebælt har vi Middelfart Kommune, der mig bekendt afgiver penge til Fredericia.

Der er problemer med arbejdsløshed

Der er problemer med stoffer

Der er problemer med byggesager

Der er problemer med de kommunale skoler

Der er problemer med Jobcentret

Der er problemer med at flere pendler ind i Fredericia end der pendler ud – negativ skatteprovenu

Det ville være dejligt, hvis de socialdemokratiske kandidater hver især vil melde ud, hvad de har som delvision og helvision for Fredericia de kommende år.

Det tror jeg, at mange glæder sig til.

Ligeledes opfordres alle andre kandidater til at komme med deres visioner. Ikke så megen kritik af det bestående, men strukturelle ideer om, hvad de hver især vil gøre.