Home Læserdebat Læserdebat : Socialdemokratisk visionsløs middelmådighed
Læserdebat : Socialdemokratisk visionsløs middelmådighed

Læserdebat : Socialdemokratisk visionsløs middelmådighed

0

Af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

Der sidder en masse gode socialdemokratiske medlemmer i Fredericias kommunalbestyrelse. Nogen af dem har siddet der i en menneskealder og har glemt, hvorfor de sidder der. Andre sidder i kommunalbestyrelsen som retrætepost fra andre gøremål. Andre igen er blevet ”slæbt” ind i bestyrelsen af Jacob Bjerregaard Jørgensens mange stemmer. Den socialdemokratiske gruppeformand, Søren Larsen, har som jeg forstår det, lige været ude og sige, at de samme stiller op igen som kandidater til kommunalbestyrelsen. Det er jo glimrende intet nyt under solen og ingen nye visioner.

Den socialdemokratiske borgmester, Steen Wrist Ørts har afløst den afgåede borgmester Jacob Bjerregaard Jørgensen. Steen Wrist Ørts blev formentlig indstillet til posten af socialdemokratiet for flere måneder siden, da han blev politisk ordfører. Efter sigende har Steen Wrist Ørts og Jacob Bjerregaard Jørgensen haft et meget tæt og fortroligt forhold og sidder også eller har siddet i bestyrelse(r) sammen. Så må vi jo håbe, at han ikke har lært for meget af Jacob Bjerregaard Jørgensen. Men har Steen Wrist Ørts ikke kendt til de ting, som Jacob Bjerregaard har arbejdet med? Ved skiftet gav Steen Wrist Ørts udtryk for, at Jacob Bjerregaard Jørgensen var Danmarks bedste borgmester. Er det mangel på menneskelig indsigt, så er det også et problem i morgen?

Vi har positive udsagn om Jacob Bjerregaard fra Søren Larsen, der blandt andet udarbejdede valgkampagne for Jacob Bjerregaard Jørgensen ved KV17. Søren Larsen betegnede Jacob Bjerregaard Jørgensen som borgmesteren med det generøse lederskab. Enten taler Søren Larsen mod bedre vidende, eller også er han heller ikke i stand til at læse mennesker. Uanset hvad, så er det måske ikke så heldigt, at Søren Larsen delvis er gruppeformand og delvis bl.a. sidder i økonomiudvalg, hvor han vist ikke fik stillet de ”rigtige” spørgsmål til Fredericia Teaters regnskab?

Fredericia ud af overførselsindkomsten

Det er nødvendigt at sætte andre boller på suppen, hvis Fredericia Kommune skal ud af fattigmandssituationen på overførselsindkomst.

Det er nødvendigt at vælge en kommunalbestyrelse med visioner og evner til at rette op på Fredericias omdømme og økonomi.

Det er nødvendigt at stoppe befolkningens fraflytning og i stedet få folk til at flytte til kommunen. Da det er nødvendigt at øge skatteprovenuet og reducere antallet på overførselsindkomst.

Et budget på ca. 3,4 mia. hvor 0,5 mia. er lån og 0,3 mia. er overførsel fra andre kommuner er absolut ikke godt nok.

Det har Jacob Bjerregaard Jørgensen ikke været i stand til at rette op på i løbet af 7 år, og Steen Wrist Ørts har vel at mærke ikke været i stand til at hjælpe, selv om han har været tæt på.