Home Læserdebat Læserdebat : Ny skole i Kanalbyen, Nej tak
Læserdebat : Ny skole i Kanalbyen, Nej tak

Læserdebat : Ny skole i Kanalbyen, Nej tak

0

Af: Karsten Byrgesen, Byrådsmedlem i Fredericia, Nye Borgerlige

Nye Borgerlige sagde ved budget 2021 NEJ TAK til at nedlægge kommunale skoler for at bygge en ny i Kanalbyen. Det er spild af penge. Der mangler plads til leg, boldspil, parkering og fraværet af sikre skoleveje er slående. FrDb skriver d. 6/2-21, at et flertal af borgerne ikke ønsker, at der opføres en kommuneskole indenfor voldene. Det er en kendsgerning, at Socialdemokratiet (S) i september 2020 ønskede at bygge en ny skole i Kanalbyen. Skoleområde er i årevis er blevet svigtet. Der er mangler 441 MIO kr. til vedligeholdelse m.m. for at bringe skolerne up to date. Venstre og Nye Borgerlige sagde NEJ TAK til S udspillet.

Skoleudvalgsformand O.S.Hansen (S) siger at ”S endnu ikke har lagt sig fast på en holdning. Det er da en lodret glemselskurve der slår alle rekorder.

Godt et tusinde børn har deres daglige skolegang indenfor voldene – på private skoler. Over 100 lærere og ansatte yder et fantastisk stykke arbejde, der ikke anerkendes af S. Efterspørgslen stiger medens det er faldende på de kommunale skoler. Jeg har for døve ører bedt om en udredning der forklarer tgendensen.

Med det Socialdemokratiske et-parti styre er skolerne blevet umyndiggjort ved at økonomien er centraliseret og fordeles 1:1. Det betyder f.eks, at der ikke tages hensyn til skoledistrikter med mange elever der behøver specialundervisning. Skolerne ledes ikke. Skolerne styres med kommunal regel- og detailstyring. Vi vil have den reelle ledelse og ansvaret tilbage til skolerne.

I 2020 var den budgetterede kommunale udgift pr. folkeskoleelev og privatskoleelev hhv. 62.475 kr. og 37.593 kr. Den kommunale udgift pr. folkeskoleelev dækker de samlede undervisningsudgifter inkl. ledelse og administration. Den kommunale udgift pr. privatskoleelev er kommunens lovbundne bidrag til det statstilskud som privat- og friskoler modtager, og som i 2020 udgør 85 pct. af den landsgennemsnitlige udgift til skoledrift. Det andet ben af privat- og friskolernes finansiering er den forældrebetaling, som opkræves af privatskolerne. Løsningen på et udfordret kommuneskole område er ikke at bygge nye skoler. Kvaliteten ligger i indholdet. Skoleområdet skal decentraliseres og ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse og en fair deling af økonomien skal tilbage til skoleledere, lærere og bestyrelser.