Home Læserdebat – Mulighedskataloget – et symptom på ledelsesstilen
Læserdebat – Mulighedskataloget – et symptom på ledelsesstilen

Læserdebat – Mulighedskataloget – et symptom på ledelsesstilen

0

Af : Connie Maybrith Jørgensen, SF Fredericia

Det er med stigende forundring, vi i SF har læst indlæggene vedr. det famøse  “Mulighedskatalog” (den rette betegnelse havde nok været: “Sparemulighedskatalog”), som dannede grundlag for budgetforhandlingerne i 2019. Et budget, hvor der kun var afsat ganske få ekstra midler til velfærds og skoleområderne. Midler som kun kunne række til et beskedent bidrag til dækning af de stigende  udgifter på skole- og velfærdsområderne. Mulighedskataloget var en lang serie af mere eller mindre gennemførbare forslag og flere forslag pegede direkte på afdelinger og medarbejdere, der kunne spares på. Fredericia Kommune har i adskillige år været præget af omstruktureringer, sammenlægninger, effektiviseringer og omprioriteringer, som alt sammen har dækket over besparelser. Det har betydet at nogle områder ikke på noget tidspunkt er nået at komme i stabil drift, før de næste ændringer har meldt sig, hvilket har presset både borgere og personale. I “Mulighedskataloget” blev der ligeledes lagt op til stordrift fordele på Plejehjemsområdet, -f.eks. skulle den enkelte nattevagt skulle drage omsorg for flere ældre. Man budgetterede også med “varige gevinster” på handicapområdet, som reelt ville medføre serviceforringelser.

Mulighedskataloget var i høj grad utryghedsskabende for både borgere og personale i Fredericia Kommune. I SF frygtede vi, at Fredericia Kommune økonomisk ikke var i den topform, som det ellers lød til. 

I SF er vi til stadighed bekymrede over manglen på økonomisk overblik i Fredericia Kommune. Det mest foruroligende er dog, at der i det nuværende Byråd ikke har været nogen byrådsmedlemmer som forlods protesterede over Mulighedskatalog udspillet, man var åbenbart ikke i stand til at forudse de reaktioner og det ramaskrig som det afstedkom. Man må jo formode at Byrådet som minimum godkendte den nye alternative måde at fremsætte budgetforslag på. De faglige organisationer reagerede den gang som nu med vrede og forundring. Som det fremgår i dagspressen er arbejdsmiljøet stadig påvirket af forløbet. Det vil SF have rettet op på. Det er dyrt for kommunen, når erfarne medarbejdere søger væk.

SF har i tidligere indlæg påpeget nødvendigheden af, at der blandt alle Byrådets medlemmer reflekteres over, hvad der i den grad har kunnet lukke ned for den kritiske sans i den forløbne byrådsperiode. Det kan jo ikke passe at det alene har være den tidligere borgmesters og Socialdemokraternes skyld alt sammen. 

Vi håber i SF, at der fremadrettet kommer en anden åbenhed og grundighed i Byrådets arbejde, men ind til videre sætter vi vores lid til de undersøgelser som er igangsat. Vi kan dog love, at SF hvis vi får muligheden efter valget vil kæmpe for at der bliver en bedre indsigt i den kommunale økonomi for både borgere og politikere.

.