DanmarkC TV

Home Læserdebat LÆSERDEBAT : Morgenstund har guld i mund
LÆSERDEBAT : Morgenstund har guld i mund

LÆSERDEBAT : Morgenstund har guld i mund

0

Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia, Lokalformand, Nye Borgerlige

Færre og færre folkeskoler synger morgensang. Dette er synd, både for de unge mennesker og fordi dannelsen i at synge morgensang vil gå tabt.

”I Østen stiger solen op”, ”Sensommervise”, ”Nu falmer skoven”, ”Sneflokke kommer vrimlende”, er nogle af de fantastiske danske sange, som man kan synge til morgensang på de danske folkeskoler. Nyere materialer fra de danske sangskat kan også med fordel indgå. Mange sange vil gå i glemmebogen, hvis skolerne ikke gør noget for at bibeholde forståelsen og teksten i de sange.

Nu hvor mange har sunget med på Tv’s morgensang(e) og fået livsglæden og fælleskabet ind trods diverse COVID-19 restriktioner. Viser det med tydelighed morgensangens betydning for en god start på dagen.

Den 17-06-20 var der, 1 behandling af B 164 Forslag til folketingsbeslutning om morgensang på danske skoler og på gymnasiale ungdomsuddannelser. Nye Borgerlige havde ikke mulighed for at være til i salen stede ved afstemningen, der desværre forkastedes.

Det er Nye Borgerliges holdning er at, morgensangen bør genindføres i de danske folkeskoler på frivilligt basis. Skal det lykkedes bør morgensang gøres obligatorisk. Der er ingen tvivl om at morgensang og dansk litteratur er stærkt medvirkende til at styrke danskheden og folkesjælen. Skolerne kan med fordel sætte deres forskellige musikgrupper til at ledsage sangen og derved lære de unge værdien at stå foran en forsamling og udføre sin kunstart.

Nogle vil måske se morgensange som et provokerende tiltag, i disse integrations tider er det dog et vigtigt værktøj til samling, dannelse og fællesstyrke, lad ikke dette værktøj gå tabt.

I 1814 blev der i de danske almueskoler indført sang som en integreret del af skolens hverdag, så morgensang kan formodes at have eksisteret i omkring 160 – 200 år, så før ”Den blå betænkning” i 1960’erne var det helt naturligt, at man sang morgensang. Dengang var det en del af dannelsen for unge mennesker, man så det som en naturlighed.

At stå sammen med en større gruppe mennesker og synge nye og gamle fædrelandssange er en vigtig ting der må ikke gå tabt. Se de mange kor vi har i Fredericia, er det ikke et tegn på sangen trækker. Gøres morgensangen obligatorisk vil den i forvejen store musik mangfoldighed der er i Fredericia og andre byer videreudvikles. Kort sagt, morgensang skal være noget, folkeskoleelever møder på regelmæssig basis. Hvordan det skal fungere i praksis, skal de selv bestemme på skolerne. Ikke alle skoler har faciliteter til, at alle eleverne kan være samlet. Det er heller ikke alle, der har lærere eller pædagoger, der er komfortable med at stå for det. Skolerne skal uddanne og danne elever med alt, hvad det indebærer, jf. folkeskole-lovens paragraf 1 stykke 2 og 3. Det er et fælles anliggende for alle lærere på skolerne. Hver skole er en enhed, en kultur, der bærer et stort ansvar på sine skuldre. Eleverne skal opleve glæden ved sangen og er der vilje er det muligt.