Home Læserdebat Læserdebat : Fredericia skal være blandt de bedste i beskæftigelsesindsatsen
Læserdebat : Fredericia skal være blandt de bedste i beskæftigelsesindsatsen

Læserdebat : Fredericia skal være blandt de bedste i beskæftigelsesindsatsen

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

En ting står helt klart i min vision for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia; at Fredericia bliver blandt de allerbedste kommuner til at skabe beskæftigelse – for alle. Tempoet skal øges, indsatsen skal tilpasses den enkelte borger og virksomheds behov i langt højere grad, og så skal langtidsledigheden markant ned. 

Men ambitionen om en styrket beskæftigelsesindsats må ikke stå alene, og visionen skal ikke drukne i unødvendige processer. I stedet skal vi skrue op for at omsætte mål til praksis fra de planer, der allerede er lavet. Ført an af det politiske ejerskab. 

Visionen om en beskæftigelsesindsats i top hænger tæt sammen med ambitionen om at styrke erhvervsvenlighed og uddannelsesområdet. Problemerne med høj ledighed og en erhvervsvenlighed i bund kan ikke løses et sted, men skal løses i et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, jobcenter og uddannelsesinstitutioner. Ambitionen for de enkelte områder skal tænkes sammen, så vi på samme tid får en erhvervsvenlighed i top, øget beskæftigelse og udnyttet det store potentiale ved både nuværende og kommende uddannelsesinstitutioner. 

Derfor er det særdeles positivt med nogle af initiativerne omkring fokus på byggesagsafdelingen, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem jobcentret og de relevante aktører, og at der er lavet en beskæftigelsesplan med mål for de forskellige indsatser. 

Men faktum er, at ledigheden skal ned, og der skal skabes reelle job til langt flere. Først når vi har nået det mål, virker samspillet i praksis. 

Virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft skal imødekommes, og forløb for ledige der ikke virker skal skæres væk, så vejen banes, for det der virker. Det skal samspillet medvirke til at sikre. Det gælder også samspillet og dialogen med de mindre virksomheder og uddannelsessteder, som skal sættes i spil i langt højere grad, end det har været tilfældet indtil nu. 

Der skal stilles langt flere klare mål for, hvad man i fællesskab vil nå og hvornår. Det gælder også mål for, hvor mange partnerskabsaftaler, der skal indgås. Dette samtidig med en ambition om at tiltrække langt flere virksomheder og nye typer af uddannelsesinstitutioner, som der også er stærkt brug for. 

Det kræver i høj grad politisk ejerskab at nå det. Et politisk ejerskab hvor der også er et tæt samspil mellem politikere og administration, og hvor der sker en kontinuerlig opfølgning på indsatsen. Det politiske ejerskab betyder også, at mange udvalgsdrøftelser skal erstattes af langt flere reelle politiske beslutninger. 

At nå toppen kræver styring og en fælles politisk beslutning om at ville det. Der skal være gennemsigtighed og tydelig prioritering af de mål, der er sat. Uden politisk ejerskab når vi ingen vegne. Og det er måske det, der i virkeligheden har været problemet hidtil. 

En klar strategi for styrket samspil mellem erhvervsliv, uddannelse og beskæftigelsesindsats med fokus på at nå mål og sikre udvikling, og hvor det politiske ejerskab løftes til nye højder, er ikke for meget forlangt. Tværtimod vil det være at vise ansvarlighed overfor borgere ramt af ledighed.  

Gennem målrettet dialog om aktuelle behov, udfordringer og løsninger sammen med et visionært og tydeligt politisk ejerskab, så kan Fredericia blive blandt de allerbedste i beskæftigelsesindsatsen.