Læserdebat

Læserdebat: En borgmester uden ledererfaring skaber udfordringer

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, KV25 kandidat

En borgmester uden ledererfaring skaber udfordringer, der påvirker byens funktionalitet, medarbejder tilfredshed og borgernes tillid til den kommunale ledelse. Den situation står Fredericia i nu.

Svaret på forandring hedder Liberal Alliance. Vi tager den politiske grønthøster og skærer igennem det bureaukratiske ukrudt, der kvæler væksten og friheden i Fredericia. Vores skarpe politikker og innovative løsninger vil frigøre det fulde potentiale i Fredericia. Vi sikre mere personlig frihed og økonomisk ansvarlighed. 

Den nuværende kommunalbestyrelse er groft sagt sat under administration af kommunal-forvaltningen, da borgmesteren har svært ved at træffe egne effektive beslutninger. En borgmester der mangler evnen til at kommunikere klart og effektivt med både medarbejdere og borgere, fører til misforståelser og konflikter, uanset hvor meget den økonomiske velsmurte socialdemokratiske propagandamaskine prøver at dækker over fakta.

Tidligere borgmester Steen Wrist’s manglede selvstændige langsigtede visioner for Fredericia. Christian Bro har til nu, udvist en manglende evnen til at udvikle og implementere en selvstændig langsigtet strategisk vision, hvilket hæmmer byens vækst og udvikling. Udenbys konsulenter hyres ind i stor stil, hvor er borgene i Fredericia i dette spin?

Manglende ledelseskompetencer resultere i dårlig medarbejdermoral, høj personaleomsætning som vi har set på flere poster i Fredericia kommunes administration, samt lav produktivitet, da medarbejderne ikke føler sig støttet eller værdsat. 

En borgmester uden leder erfaring- og evner, kan denne forvalte kommunens ressourcer effektivt? Fører det til spild af midler og utilfredsstillende tjenester for borgerne? Kan borgmesteren håndtere kriser eller nødsituationer, eller forværres situationer og øges kaos. 

En borgmester uden ledererfaring burde tilbyde nye og innovative idéer, der ikke er påvirket af tidligere forvaltningers rutiner og traditioner. I Fredericia foretrækker Socialdemokratiets magtelite mere af det samme og status quo for at bevare deres privilegerede positioner. Magten opretholdes for magtens egen skyld og vellønnede udvalgsposter, snarere end for borgernes bedste. 

Borgmesteren kan godt fremstå som en almindelig borger, men i Fredericia er han også leder for godt 4000 medarbejdere og ca. 52000 sjæles dagligdag. En lang indlæringskurve for en

borgmesteren uden ledelses erfaring, gør det svært at forstå de komplekse processer og procedurer, der er nødvendige for at drive en kommune effektivt, det er meget uheldigt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv