Home Læserdebat Læserdebat : Der skal en kovending til
Læserdebat : Der skal en kovending til

Læserdebat : Der skal en kovending til

0

Af : Kenny Bruun Olsen, Kommunalbestyrelsen Fredericia Kommune

Fredericia har oplevet vækst de seneste år, men vi har langt fra udnyttet vores kunstige position – midt i Danmark. Vi må sige at Fredericia på mange afgørende parametre er udfordret, og skellet mellem de omkringliggende byer vokser med eksplosiv kraft, og det er en realitet at:• Huspriserne falder drastisk• Befolkningsvæksten er negativ• Dansk industris analyse af Fredericia er gået fra en 14 til en 36 plads…• Vi har mange arbejdspladser, men det er i høj grad in pendlere – de bosætter sig desværre ikke i vores by.• Handelslivet i midtbyen lider drastisk – Analyse fra Rambøll 2019 (før Corona)• Udgiften til Kommunens administration ligger 15% over landsgennemsnittet og 25% over de omkringlæggende kommuner, hvis vi gjorde som dem, ville vi spare 100 mio. kr. i året.

Men det store Spørgsmål er “Hvorfor” En ting er sikkert, vi bliver nød til at kigge ind i os selv. 

Der er selvfølgelig en vej ud af det her, men lige nu er det en ond spiral, som kun vil fortsætte nedad, hvis der ikke sker en radikal forandring. Men det kræver at flertallet i byrådet erkender den recession som Fredericia befinder sig i. Dog er der umiddelbart ikke en erkendelse fra Socialdemokratiet, og jeg er bange for at den aldrig vil komme.

Ved byrådsmødet d. 25. januar, havde Venstre to indstillinger på dagsorden, styrkelse af lokaldemokratiet og den anden sag omhandlede en artikel fra den 3. januar fra Fredericia Dagblad vedrørende de lange ventetider i byggesagsafdelingen. 

Venstre ønskede sammen med DF og NB, at der skulle laves en transparent undersøgelse af afdelingen, pga. det efterfølgende store antal henvendelser fra borgere som havde oplevet det samme, og som i øvrigt har ulmet i mange år.

Indstillingen blev på det byrådsmøde amputeret til kun at omhandle en drøftelse i By- og planudvalget om hvordan undersøgelsen skulle gribes an. Og med de udmeldinger fra Socialdemokraterne, ville en intern undersøgelse være mere end rigeligt. Altså lukketheden i Fredericia er ikke ovre endnu, trods Jacob Bjerregaards hurtige exit. 

Når så Socialdemokratiet ikke umiddelbart vil stemme for en ekstern undersøgelse af byggesagsafdelingen, kan det i den brede befolkning, forståeligt nok, opfattes som om at man vil beskytte systemet – men det er jo netop systemet vi ønsker at styrke, når vi kalder på en ekstern analyse der skal hjælpe os til at blive bedre og netop ikke udskamme vores dygtige medarbejdere. Det er jo fint lykkes på jobcentret!   

Venstre ønsker gennemsigtighed og borgerinddragelse både når det handler om en analyse af byggesagsafdelingen – men også når det handler om en vision for fremtidens Fredericia, heller ikke her ønsker Socialdemokraterne at styrke åbenhed når man forsøger at bortforklare at de ikke ønskede en ny vision for Fredericia tilbage ved budgetforhandlingsbordet. 

Vi kan kun lykkes hvis der er mod til forandring, selverkendelse og ikke mindst åbenhed.