Home Læserdebat Læserdebat : Betal penge til Familieretshuset, hvis du søger om forhøjelse af børnebidrag
Læserdebat : Betal penge til Familieretshuset, hvis du søger om forhøjelse af børnebidrag

Læserdebat : Betal penge til Familieretshuset, hvis du søger om forhøjelse af børnebidrag

0

Af : Birgitte Moos Laursen, 7000 Fredericia

Jeg vil fortælle om en sag, som jeg finder meget urimelig.

Et ungt par med et par børn bliver skilt.

På dette tidspunkt er hun på kontanthjælp og han er SU.

Da børnene får bopæl hos moderen, fastsætter Statsforvaltningen, at faderen skal betale børnebidrag svarende til normalbidrag. 

Efter ca. 10 år har faderen fået en ledende stilling og tjener en god løn.

Moderen finder, at det ville være rimeligt, at han fik forhøjet sit bidrag til børnene.

Det skal nævnes, at hun igennem alle årene har levet på kontanthjælp og derfor ikke har for meget at gøre godt med. Hun er uarbejdsdygtig og afventer på et tidspunkt at blive indstillet til førtidspension. Desværre har det også været svært for hende at tage børnene med på ferie, da hun har så lille en indkomst.

Da hun og hendes tidligere ægtemand ikke har kunnet blive enig om en forhøjelse af hans børnebidrag, undersøgte hun muligheden for, om hun evt. kunne få forhøjet børnebidraget via Familieretshuset, men stødte på et krav om at hun skulle indbetale ca. 2800,- kr. til Familieretshuset ved ansøgningen.

Disse penge havde hun ikke og søgte derfor ikke.

Er det rimeligt at hun skal betale for at søge om forhøjelse af børnebidraget?

Jeg har henvendt mig til Socialminister Astrid Krag og her oplyses det følgende: Tanken bag gebyret er, at det skal virke adfærdsregulerende, sådan at Familieretshuset undgår bagatelsager og ansøgninger med et chikanøst formål m.v.  Denne regel er indført i 2012.

Jeg finder det stærkt forargeligt, at der skal betales penge til Familieretshuset for at få undersøgt om bidraget kan hæves, det må da være noget man har ret til.

Det hedder endvidere  ministerens svar: at beløbet skal bruges til at dække nogle af de omkostninger som Familieretshuset har i forbindelse med undersøgelsen. Vi betaler da alle skat for at personalet hos de offentlige myndigheder kan få løn. Nej, det er ganske urimeligt at man skal betale 2800,00 kr. for at få undersøgt ens rettighed.