DanmarkC TV

Home Læserdebat LÆSERDEBAT : ÅBENT BREV
LÆSERDEBAT : ÅBENT BREV

LÆSERDEBAT : ÅBENT BREV

0

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Åbent brev.

Vi takker for svaret fra formanden den 19. december 2018.

På valgmødet på ProAktiv op til sidste valg var anken fra beboerne i de tidligere opgangsbofællesskaber, at opgangsbofællesskaberne var nedlagt, så de bl.a. skulle sidde hver for sig og indtage deres måltid, da der ikke mere var personale til at opretholde fællesskabet. Dette gjorde dem ensomme.

Samtlige partier accepterede urimeligheden og lovede at gøre noget ved dette.

Vi skal huske på, at vi har at gøre med en svag gruppe, der ikke selv er i stand til at løse problemet.

Derfor er det efter vores opfattelse ikke nok at oprette tilbud, hvor beboerne skal bevæge sig hen til andre steder i byen for en gang imellem at få del i fællesskaber.

Opgangsbofællesskaber med personale fungerede til brugernes tilfredshed, så den eneste reelle måde at løse problemet på er at genoprette opgangsbofællesskaberne som institutioner.

Det er uværdigt, at vi med ressourcer ikke vil ofre dette på vore medborgere, og det er løftebrud.

Generelt er der alt for mange nedskæringer i forhold til den gruppe borgere, der har brug for hjælp. Vi kan ikke være bekendt at gøre borgere ensomme.

Er der ikke stemmer nok i denne gruppe borgere, siden udvalg og byråd ikke har indfriet det løfte alle partier – også dem der blev valgt – stod bag.

Hvilket menneskesyn ligger bag manglende handling og genopretning. Det er ikke værdigt for et moderne velfærdssamfund.

Miljø- og Velfærdslisten, Fredericia.

 

 

Opringeligt brev:

 

06. november 2018.

Social- og beskæftigelsesudvalget.

Åbent brev.

Vi mindes den store enighed, der var på valgmødet på ProAktivFredericia, om hjælp til de psykisk udviklingshæmmede bl.a. til at afhjælpe ensomheden.

Især husker vi debatten om ansættelse af uddannet personale i opgangsbofællesskaberne, så køkken og fællesspisning kan genindføres og videreføres til generelt flere fællestimer under kyndig ledelse.

Vi spørger derfor udvalget:

Hvilke tiltag er foretaget?
Hvad er i støbeskeen?
Hvilken tidsramme forventes?

På Miljø- og Velfærdslistens vegne
Jørn Henner
formand