Home Læserdebat Læserdebat : Skisma mellem politikere og embedsværk
Læserdebat : Skisma mellem politikere og embedsværk

Læserdebat : Skisma mellem politikere og embedsværk

0

Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

En undersøgelse viser, at Fredericia Kommune er på 94. plads ud af 98, hvad angår jobcentret. Nøgletal viser, at Fredericia Kommunes administrationsudgifter er godt 8 tusind pr. indbygger, hvor eksempelvis Vejle Kommune ligger på godt 6 tusind.

Nu kan vi jo så spørge os selv om, hvad det skyldes. Er det ledelsen, der er ineffektiv? Er det politikerne, der ikke kan deres arbejde? Er det borgmesteren, der ikke er i stand til at lede kommunen på forsvarlig vis? Det er måske en kombination af dem alle?

Man har lavet undersøgelser, der viser, at offentlige administrationer øges med en vis procentdel om året, hvis ingen griber ind udefra. Grunden til øgningen er delvis en selvnødvendiggørelse hos især ledelsen. Det er en god ting, at ledelsen er så engagerede, at de mener, at alt det de finder på er vigtigt for administrationen, men det kan også være svært at finde sin begrænsning.

Det er således nødvendigt at gribe ind udefra. I første omgang må det være kommunaldirektøren. I anden omgang må det være borgmesteren. I tredje omgang må det være kommunalbestyrelsen. I sidste instans må man få hjælp udefra i form af (dyre) rådgivere.

Det rystende i Fredericia Kommune er, at det ser ud til både at være dårlig administration og for store omkostninger.

Som nævnt før, så er det i første omgang kommunaldirektøren, der har ansvaret for god administration. Selvfølgelig i samarbejde med de øvrige ledende medarbejdere.

Jeg har ikke mulighed for at vide, hvor skoen trykker på anden måde, end at jeg kan konstatere manglende effektivitet grundet i det indledende afsnit.

Man kan frygte, at det er ledende pampere, der ikke er til at rokke. Man kan også frygte, at kommunaldirektøren ikke er i stand til at lede kommunens administration på en hensigtsmæssig måde. Eller er det borgmesteren, der ikke evner at tale de ledende medarbejdere til rette? Er det sådan, at ingen i kommunalbestyrelsen evner eller tør tage bladet fra munden, så man kan få ryddet op?

Dette er en opfordring til, at alle nævnte kikker på sig selv i spejlet og overvejer, om man gør det rigtige og lever op til de almindelige forventninger.

Sagen med Fredericia Teater hører også med i alt dette. Kan kommunen selv? Eller skal vi kræve en ekstern undersøgelse af hele den kommunale administration?

Der er godt og vel 50.000 indbyggere i Fredericia Kommune. Hvis man anvender 2.000 for meget i administration pr. indbygger, så taler vi om et administrativt overforbrug på 100 mio. kr.