DanmarkC TV

Home Læserdebat Læserdebat : Nok en bundrekord til Fredericia
Læserdebat : Nok en bundrekord til Fredericia

Læserdebat : Nok en bundrekord til Fredericia

0

Af : Karsten Byrgesen, Byrådsmedlem, Nye Borgerlige

Alt for mange raske borgere i Fredericia modtager sociale ydelser. 

Staten bruger årligt 13 milliarder på aktivering og Jobcentre (JC). Med indførelsen af Socialdemokratiets ”Arne pension” skærer regeringen over en milliard kroner fra JC. Hertil kommer at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler, at ”der på JC er for meget bureaukrati og mange ledige får ikke den individuelle hjælp som de har brug for” (Kilde: Fagbladet3F). Nye Borgerlige mener at privatisering og effektivisering er vejen frem. 

På trods af undersøgelser og politiske forhåbninger er vi kun fire pladser fra Danmarks bundrekord som nummer 94 ud af 98 kommuner. 

Fredericia havde pr. juni 2020 2.987 ledige borgere, der var tilgængelige for arbejdsmarkedet. Heraf var 1436 borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Det svarer til 48 %. Kilde Jobindsats.dk, ledighedstal for juni 2020.

22% af jobparate personer på kontanthjælp havde ikke dansk baggrund. Kilde: Kommunens fagsystem på beskæftigelsesområdet.

I Fredericia var der pr. juni 2020, 2.534 udenlandske statsborgere i beskæftigelse. Kilde: Udlændingeregisteret 

Mange jobs er for ufaglærte og varetages af Østeuropæiske borgere. Sammenhængen er skræmmende, fordi et tilsvarende antal Fredericianere på sociale ydelser går rundt med hænderne i lommerne. På samme tidspunkt er der 163 ledige jobs i Fredericia. Det er der ingen logik i.

Raske mennesker skal forsørge sig selv. Men tallene viser noget ganske andet. Selv efter årevis som erklæret job parat på offentlige ydelser af forskellig slags, accepteres det at jobparate fravælger at arbejde. 

Lad det være klart, at mennesker med alvorlige sygdomme, handicap m.v. ikke skal fratages sociale ydelser. 

Kontanthjælp varierer i forhold til alder, forsørgerpligt, uddannelsessituation, helbredstilstand m.v. Den månedlige ydelse udgør mellem 14.993 – 10.026 kroner (med enkelte variabler). Hertil kommer personer under revalidering, hvor en fyldt 30 årig forsørger modtager 18.645 kr. pr. måned. Til sammenligning udgør en almindelig folkepension (grundbeløb og pensionstillæg) 13.541. Par modtager kr. 9.995kr. per person (2018 satser).

Det skal have en konsekvens for mennesker der af bekvemmeligheds- og/eller etnisk/religiøse årsager vælger at blive hjemme frem for selv at skaffe brød på bordet og bidrage til fællesskabet. De skal ud på arbejdsmarkedet eller møde et fuld stop for sociale ydelser.