Home Læserdebat Læserbrev – Lokaladministration i kommuner og amter (regioner)
Læserbrev – Lokaladministration i kommuner og amter (regioner)

Læserbrev – Lokaladministration i kommuner og amter (regioner)

0

Læserbrev – Igennem en årrække rejste jeg i de tidligere Østeuropæiske lande som Ungarn, Jugoslavien og Rumænien for at informere om og holde kurser i lokaladministration som vi driver det i Danmark.

Min opgave var at bringe en forståelse af, hvorledes et demokrati kan og skal fungere.

I den sammenhæng mødte jeg meget forskelligt. I en by var borgmesteren både borgmester og entreprenør. Underligt nok fik entreprenørdelen næsten al arbejdet fra kommunen. Et andet sted var borgmesteren også formand i det lokale transportfirma. Begge borgmestre evnede også at få det meste af familien ansat i kommunalt sammenhæng. Det gik ikke efter den bedst kvalificerede, men det gik efter venskaber og familie. Så der var en god del nepotisme involveret i lokaladministrationen. De fik at vide, i utvetydige vendinger, at det var uhensigtsmæssigt og har været det i alle offentlige administrationer, som vi også har set det i Danmark. Når man er ansat til at lede en offentlig administration, så skal det centrale være at gøre det bedst muligt for området man har sagt ja til og ikke familie eller venner. Desuden kan det være svært at kende forskel på de økonomiske kasser, hvis man evt. er borgmester og samtidig formand i et lokalt firma.

En anden væsentlig problemstilling, vi drøftede meget indgående, var f.eks. kommunalbestyrelsens uafhængighed forstået således, at ingen i kommunalbestyrelsen var afhængig af andet end sig selv i kraft af, at de var valgt af borgerne. Nogle steder forsøgte borgmesteren at sætte sig på nogle bestyrelsesmedlemmer ved at give dem særlige vilkår i form af f.eks. honorerede bestyrelsesposter og ligeledes honorerede udvalgsposter. Problemet i det er, at vedkommende medlem af kommunalbestyrelsen bliver afhængig af honorar og dermed kan styres af borgmesteren. Det rigtige er selvfølgelig, at udvalg, der nedsættes af kommunalbestyrelsen, bliver valgt på demokratisk vis ved forslag og afstemning. Det betyder også, at borgmesteren ikke kan fratage et medlem en udvalgspost, men det kan kommunalbestyrelsen som helhed, hvis situationen taler derfor.

Desuden oplevede jeg en utrolig topstyring i kommunerne, hvor borgmesteren mente, at hun skulle styre det hele, og når en eller nogle ikke gjorde som de var fortalt, så blev de skældt hæder og ære fra. Her fortalt jeg dem, at sådan gør vi ikke i Danmark, her taler vi om tingene og kommer til en fælles forståelse, hvorefter man stoler på hinanden, hvilket gør, at alle stolt tager ansvar for sit område. Vi arbejder i Danmark med tillid og respekt, hvor de pågældende kommuner arbejdede ud fra en hierarkisk opbygning, hvor den enkelt ikke skulle tage ansvar for andet end netop det, vedkommende havde fået at vide.

Når jeg skriver dette, så er det som oplysning, men samtidig er det en opfordring til, at politikere og borgere laver selvransagelse, så eventuelle sammenlignelige ting lokalt kan blive taget op til overvejelse og undgået.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia