FREDERICIA

Lærere: Har man kigget seriøst på andre placeringer for Frederiksodde skole afd. B?

Anne-Mette Andersen, Lise Bergstrøm og Anders Ousen, lærere på Frederiksodde Skole afd. B, har startet en debat omkring pladsproblemerne på Frederiksodde Skole

Det har længe været kendt, at Frederiksodde Skole er udfordret på plads i en grad, så der ikke længere er sammenhæng mellem egnede lokaler og antallet af elever. Dette medfører, at der er venteliste for elever, der allerede er visiteret til et tilbud på en af skolens afdelinger. Politikere og forvaltning har været bekendt med udfordringerne i årevis, men meget lidt er sket i de sidste halvandet år, siden forvaltningen foreslog en løsning, som politikerne afviste, og i stedet sendte forvaltningen tilbage, for at arbejde på en ny løsning.

Nu er der så kommet et forslag om en delvis flytning af Afdeling B, som huser elever med socioemotionelle vanskeligheder og ADHD- problematikker. Personalet på afdelingen blev i sidste uge orienteret om en model, hvor hele afdelingen skulle flytte i fjorten pavilloner placeret på Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskovvej. Dagen efter blev vi, tilsyneladende efter pressen, skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen og de lokale borgerforeninger i Vejlby Sogn, skriftligt orienteret om en delvis flytning, hvor vores afdeling bliver delt i en grundskole og en udskoling på flere matrikler. Dette imødekommer nogle få af de udfordringer vi som skole står over for, da det rigtig nok vil frigøre nogle lokaler til de øvrige afdelinger på Ullerupdalvej, men det vil også give en lang række udfordringer, som også må adresseres.

Derfor har vi en række spørgsmål, som vi mangler svar på. Har man kigget seriøst på andre placeringer for afd. B? Personalet har selv peget på andre placeringer, men disse er blevet afvist af forskellige grunde, bl.a. med henvisning til lokalplaner. Udefra set, så er opfattelsen, at det kan man i andre sammenhænge ret let dispensere sig ud af.  Har man i forslaget taget højde for, at man opdeler vigtige personaleressourcer, så eleverne, og deres lærere og pædagoger, ikke længere har samme adgang til faglige vejledere, som er vant til at arbejde med netop denne elevgruppe? Har man regnet på de ekstra udgifter som vil komme i form af øget kørsel med Brand og Redning, når mange af eleverne ikke længere er selvtransporterende, og arbejder det ikke imod ønsket om, at eleverne skal være så livsduelige og selvhjulpne, som det overhovedet er muligt? Har man overvejet, om den nye placering vil have en betydning for skole/hjem- samarbejdet? Har man tænkt den midlertidige løsning som netop midlertidig, eller er den en del af den permanente plan? Arbejder man, mod skolens ønske, på en fremtid, hvor Frederiksodde er delt i små satellitter på de forskellige folkeskolematrikler, hvor der tilfældigvis er plads?

Som personale er det frustrerende, at man tilsyneladende ikke har lyttet til hverken forældre på skolen, skolens ledelse eller medarbejdernes repræsentanter, da man udarbejdede forslaget. Derfor håber vi meget på, at man i det fremtidige arbejde på en brugbar løsning for Frederiksodde Skole, vil lytte til de involverede parter, og ikke kun til eksterne aktører.