FREDERICIA

LÆR AT TACKLE SYGDOM OG JOB

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Hvis man gerne vil lære at tackle både sygdom og job, så har Fredericia Kommune et tilbud

 

”Lær at tackle job og sygdom” er et frivilligt tilbud specielt udviklet til borgere, der modtager sygedagpenge og er langtidssygemeldt. På kurset vil de få inspiration til, hvordan de kan finde løsninger, som betyder, at de kan gå på arbejde, selvom de har en langvarig sygdom.

 

For mange mennesker med langvarig sygdom er det en udfordring at bevare sit job eller vende tilbage, hvis man først er blevet sygemeldt. Samtidig kan forholdet til ens nærmeste blive svært, og man kan opleve perioder med nedtrykthed og bekymringer.

 

På kurset får borgerne redskaber til at styrke deres muligheder for at vende tilbage

til job og til at håndterer deres sygdom – og dermed få mere overskud. Kursisterne får også mulighed for at dele deres tanker og synspunkter med andre i samme situation.

 

Kurset bliver ledet af to instruktører, som selv har sygdom inde på livet og derfor ved, hvor skoen trykker.

 

Virker kurset?

Fredericia Kommune vil gerne finde ud af om ”Lær at tackle job og sygdom” kan hjælpe syge mennesker bedre end den almindelige opfølgning i jobcenteret. Derfor deltager kommunen i en videnskabelig undersøgelse af kurset. Undersøgelsen skal bl.a. give svar på, om deltagerne på kurset opnår højere livskvalitet, og om de oftere vender tilbage til arbejde. Den videnskabelige undersøgelse bliver lavet af uafhængige forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

 

Derfor bliver deltagerne bliver fordelt ved lodtrækning, så 60 % kommer på kurset, og 40 % kommer i kontrolgruppen. Borgere i kontrolgruppen vil kunne følge andre tilbud og tilmelde sig et nyt kursus efter 6 måneder.

 

Kurset følger et fast program og foregår over 6 mødegange á 2,5 time pr. gang. Der er plads til 12-16 deltagere på kurset.

 

Frem til den 13. november kan interesseret få nærmere information hos Lisbeth Møllegaard Hansen på telefon 7210 5851, dagligt mellem kl. 8-9. De kan også skrive til Lisbeth på lisbeth.m.hansen@fredericia.dk.