Læserdebat

Lægekonsultation i Fredericia – lægerne siger nej

Debatindlæg af Annette Blynel (SF), Strandgade 27, 5700 Svendborg – medlem af regionsrådet og gruppeformand

Der er gang i debatten om baggrunden for, at lægevagtskonsultationen i Fredericia er lukket. Det er desværre helt korrekt, at vagtlægerne egenhændigt har besluttet at lukke 10 ud af 22konsultationssteder i regionen. Det er bl.a. sket i Fredericia, Middelfart, Brør og Varde. Det er sket på trods af massivt politisk modstand.

Regionen har indgået en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om at drive lægevagten. Der er aftalt forskellige servicemål, bl.a. om ventetiden på telefonhenvendelser og antal konsultationssteder. PLO er meget utilfreds med denne aftale, og mener at Regionen stiller alt for høje krav. Deres ønske er langt færre konsultationssteder, kun på akutsygehuse, færre sygebesøg og mulighed for længere ventetid.

SF er helt uenige i dette. Vi ønsker at bevare det let tilgængelige, nære og trygge tilbud. Men det er PLO helt ligeglade med, og agerer som de selv vil. Det er uhørt, at en privat organisation på den måde, kan “styre” Regionens tilbud. Det må vist kaldes “monopol-lignende” tilstande, og må ændres hurtigst muligt.

SF foreslog allerede tilbage i august, at Regionen skulle se på alternative løsninger. Region Hovedstaden har hjemtaget ordningen og driver den i tæt samarbejde med akutberedskabet. Det er heller ikke problemfrit, men det giver trods alt mulighed for, at det er politikerne, og ikke de private læger, der kan fastlægge serviceniveauet. 

Men det værste er faktisk, at det lige nu ikke er muligt at få et politisk flertal for at handle overfor PLO, fordi flertallet hyller det private initiativ. Så jeg er da meget tilfreds med, at der nu er andre politikere, der har fået øje på det urimelige i denne ordning. Det er altid de ældre, de handicappede, de psykiske syge og andre grupper uden mulighed for at blive transporteret til lægevagt mange km væk, der betaler prisen. Det skaber mere ulighed i vores sundhed – på trods af, at vi i Regionen netop har fokus på at sikre mere lighed.

Og det vil jeg simpelthen ikke være med til.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv