Kort Nyt

Lægedækningen i Region Syddanmark styrkes: Rekrutteringsprojekt fortsætter frem til 2027

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Flere lægepraksisser står over for generationsskifte – Fokus på lægemangel i yderområder

Region Syddanmark forlænger et succesfuldt rekrutteringsprojekt, der har til formål at tiltrække praktiserende læger til lægedækningstruede områder i regionen. Projektet, der oprindeligt blev etableret i 2012, har medvirket til en positiv udvikling af lægedækningen og vil nu fortsætte frem til 2027, oplyser Region Syddanmak i en pressemeddelelse.

Generationsskifte i lægepraksisser

Flere lægepraksisser står i de kommende år over for et generationsskifte, og det er her, at rekrutteringsprojektets indsats bliver særlig vigtig. Projektet skal hjælpe med at matche unge, nyuddannede læger med ældre, afgående læger i yderområderne.

– Vi ved, at der i flere klinikker er ældre læger, som er på vej på pension. Men heldigvis bliver flere læger med speciale i almen medicin også uddannet de næste par år. Derfor kan vi med en proaktiv indsats forhåbentlig være med matche de unge nyuddannede læger med ældre afgående læger i yderområderne, udtaler formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Pernelle Jensen (V)

Den tætte kontakt og rådgivning til både yngre og ældre læger har givet pote, fortæller Pernelle Jensen, formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen (V). Arkivfoto: DanmarkC TV

Bred vifte af initiativer

Rekrutteringsprojektet har siden sin begyndelse sat gang i en række initiativer for at synliggøre regionens muligheder og gøre det lettere at slå sig ned som praktiserende læge i Region Syddanmarks yderområder. Initiativerne omfatter:

  • Sommerferiepraktik for medicinstuderende i lægepraksisser
  • Kurser, der klæder kommende praktiserende læger på til at købe en praksis
  • Konferencer for ældre læger, der gerne vil blive bedre til at tiltrække unge købere til deres praksis
  • Tæt samarbejde med kommunernes bosætningskonsulenter

Positiv effekt

Den tætte kontakt og rådgivning til både yngre og ældre læger har båret frugt. Rekrutteringsteamet er blevet et velkendt fænomen blandt læger, og der er generelt stor tilslutning til teamets arrangementer og kurser.

– Rekrutteringsteamet er efterhånden blevet et velkendt fænomen blandt yngre læger, som gerne vil finde en praksis, og blandt ældre læger, der gerne vil sælge deres praksis eller finde en ny kollega. Der er generelt også stor tilslutning til teamets arrangementer og kurser. Derfor er det helt naturligt at forlænge projektet og fortsat prioritere indsatsen for at skaffe læger til yderområderne, lyder det fra Pernelle Jensen (V).

Fortsat indsats

Der afsættes 4,5 mio. kr. pr. år til rekrutteringsindsatsen. Forlængelsen af rekrutteringsprojektet skal endeligt godkendes på regionsrådsmødet 24. juni 2024.