Læserdebat

Lad os filosoffere med børn i folkeskolen

Ecaterina Pedersen, Byrådskandidat for Alternativet Fredericia – Sanddalvej 4, Fredericia, har startet en debat om folkeskolen

Undervisning af børn i kritisk tænkning igennem filosofisk dialog stimulerer deres intellektuelle udvikling, åbner dem for dialog og udveksling af ideer. Vi skal ikke lære børn komplicerede begreber og filosoffers værker, men introducere grundlæggende begreber i filosofi gennem dialog og aktiviteter, der kan opleves som leg, og er sjove for dem. Det engelske projekt ”Philosophy For Children” kører i mere end 60 lande (inklusiv Danmark), og der giver fremragende resultater, som øgede evnerne til: dialog og ræsonnement, udtrykke ideer, matematik, logik og sprog, øge karakterer, interagere med andre etc.

Børn er nysgerrige og åbne for alle eksterne stimuli. Når de er trænede i filosofisk dialog og konfrontationer på flere niveauer, vil de være i stand til at formulere komplekse tanker, og kunne anvende kritisk tænkning på egne og andres ideer. Disse børn vil kunne bruge retorik og logiske fejlslutninger til at identificere svage punkter i en begrundelse. Kort sagt vil børnene være aktive, lære at tænke hurtigere og grundigere over begivenheder, de vil være bevidste og ansvarsfulde, og de vil være i stand til at navigere i og tilpasse sig det hektiske og komplekse liv, vi lever. Det vigtigste er måske, at de vil lære at lytte til og respektere andres meninger, og give alle disse meninger betydning, hvilket vil være en uvurderlig lektion for resten af livet: en lektion i etik, tolerance og gensidig respekt. Lad os gøre det også i Fredericia!

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv