Kort Nyt

Kristi Himmelfartsdag – en vigtig dag for kristne i hele verden

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Årets konfirmander har uden tvivl dagens betydning i dugfrisk erindring, mens det kan knibe for andre

Kristi Himmelfartsdag
er placeret mellem påske og pinse, og for mange er det måske bare en fridag, som kan kobles sammen med en fridag om fredagen, og dermed blive til en “miniferie”.
Denne helligdag adskiller sig fra den tidligere Store Bededag ved, at have sit grundlag i bibelen, mens Store Bededagen var menneskeskabt.
Ved Kristi Himmelfartsdag fejrer kirken, at Jesus steg op til himlen 40 dage efter sin opstandelse.

Den tidsmæssige placeringen i kirkeåret
Kristi Himmelfartsdag kommer 40 dage efter påske og 10 dage før pinse. Dagen falder altid på en torsdag, og tidligst den 30. april og senest den 3. juni.

Jesus forlader jorden som menneske – den dybe religiøse betydning
Kristi Himmelfartsdag markerer enden på Jesus’ liv på jorden. Kirken fejrer dermed ikke kun, at Guds søn kom til jorden, men også at han forlod den igen efter opstandelsen.
Det kan virke som en underlig begivenhed at fejre. Men Gud måtte forlade jorden som menneske, så han kunne vende tilbage som Helligånd ved pinse.
I Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente står der, at Jesus fortalte sine disciple, at de skulle vente på Helligånden i Jerusalem. Derefter blev han løftet op til himlen.

En afslutning – og en begyndelse på kirkens historie
Himmelfarten markerer ikke kun enden på historien om Jesus’ liv på jorden. Den muliggør også en ny begyndelse: Helligånden, der kommer ved pinse og forener de kristne i kirken.
Kristi Himmelfartsdag er dermed et skiftepunkt i evangeliernes fortælling om Jesus som Guds søn, ligesom julen er det. Længe før kirken begyndte at fejre Jesus’ fødsel, har den fejret hans himmelfart. For med enden på Jesus’ liv på jorden, kunne historien om fællesskabet af troende, kirken, begynde.


Kilde: Bibelselskabet.dk