FREDERICIA

Museumsgården Kringsminde reddet fra lukning

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Historisk gård ved Egeskov overlever trods budgetudfordringer

Museumsgården Kringsminde, som fungerer som et levende museum og beskæftiger seks personer, blev foreslået nedlagt som en del af sparekataloget for 2024. Dette ville have resulteret i en besparelse på 600.000 kroner det første år, efterfulgt af en million kroner årligt.

Den historiske gård Kringsminde, kendt for at formidle østjysk landbrugskultur fra 1850-1950, stod over for en potentiel lukning i kølvandet på en omfattende spareplan. Imidlertid er denne beslutning nu vendt.

Gården er et populært udflugtsmål for dagplejere i nærområdet. Byens specialskole, lokale skoler og børnehaver drager fordel af skoletjenesterne tilbudt på gården. Derudover tiltrækker Kringsminde op til 70 frivillige hver uge, som bistår i driften. En betydelig frivillig indsats ses også gennem traditionelle håndværkslaug, der hjælper med at organisere diverse aktiviteter og begivenheder.

“Forligspartierne er enige om at bevare Museumsgaarden Kringsminde, og at Kultur- og
Idrætsudvalget får til opgave at afsøge nye måder at organisere og finansiere renoveringen af gården på. Herunder skal Kringsminde lægges ud i en selvejende konstruktion. På denne måde ønsker forligspartierne at sikre, at Kringsminde fortsat kan bære vidnesbyrd om Fredericias mangfoldige historie. Der afsættes desuden 0,320 mio. kr. årligt fra 2024 og frem (service) under Kultur- og Idrætsudvalget til at sikre driften af Kringsminde”, står der i forligsteksten.

Turene i hestevogn, Høstfesten og alle de mange andre tilbud på Kringsminde fortsætter, efter at årets budgetforlig er vedtaget, befandt Museumsgården sig ikke i de ting der bliver sparet på i budgettet for 2024. Foto: DanmarkC TV

Behov ved fortsat drift i 2024

Skønt gården nu har fået grønt lys til at fortsætte, ligger der fortsat udfordringer forude. For at bevare Kringsminde og dens nuværende funktioner, vil det være nødvendigt at investere omkring 1,400 mio. kr. i en ny servicebygning og renovering, jf. byggeplaner fra 2022.

Men der skal findes flere penge i fremtiden til renovering af gården. Man har ansøgt om en støtte på 5,000 mio. kr. fra Erhvervsfremmestyrelsen som en del af Naturpark Lillebælt-samarbejdet i maj 2023. En beslutning omkring denne støtte forventes i november 2023. Selv om der opnås støtte fra Erhvervsfremmestyrelsen, vil der i de kommende år skulle afsættes 12 mio. kr. på anlægsrammen til en fuld renovering af Kringsminde, hvis bygninger generelt er i dårlig stand, ifølge forvaltningen i sparekataloget.

Men for nu kan ansatte og brugere af den gamle Museumsgård ånde lettet op.